Climate Change: The Sequel Mercer

Climate Change: The Sequel 2019

 

I 2011 publiserte Mercer, i samarbeid med en rekke av våre institusjonelle investeringskunder, vår første globale rapport om klimaendringer og konsekvensene for strategisk aktivaallokering. I juni 2015 lanserte vi en stor oppdatering av rapporten, Investing in a Time of Climate Change ("2015-rapporten").

Vi lanserer nå; Investing in a Time of Climate Change - The Sequel ("The Sequel").

Den oppdaterte rapporten ser på hvilke effekter klimarelaterte fysiske skader (fysiske risikoer) og overgangen til lavkarbon-økonomi (overgangsrisiko) har på forventet avkastning. «The Sequel» tar for seg tre klimaendringsscenarioer, en 2°C, 3°C og 4°C økning av jordens gjennomsnittstemperatur, over tre tidsrammer - 2030, 2050 og 2100.

Siden 2015 har det vært mange miljømessige, vitenskapelige, politiske og teknologiske utviklinger som forbedrer vår forståelse av klimaendringer i en investeringskontekst. Som svar på denne utviklingen og etterspørsel fra kunder, fokuserer Mercer på hva som er nytt og de tre "hvorfor, hvordan og hva" investorspørsmålene i den oppdaterte rapporten. «The Sequel» gir også praktiske råd og eksempler.

LAST NED SAMMENDRAGET


Funnene styrker argumentet for at investorer må gjøre tiltak relatert til klimaendringer, og det foreslås større oppmerksomhet på hvordan investorer aktivt vil støtte overgangen til et 2 ° C-scenario - som «Future Makers». Forvaltere - motivert av de økonomiske og sosiale interessene til kundene sine - har muligheten, og mulig forpliktelsen, til å bruke sine porteføljer og deres innflytelse for å bidra til et mer bærekraftig resultat. Vi ser frem til å bistå kundene våre med å inkludere klimaendringer gjennom hele investeringsprosessen og bygge bærekraftige og miljøbevisste porteføljer.

Du kan lese mer om Bærekraftige investeringer her og kontakte oss i Mercer Norge om du ønsker å vite mer.

Get the Full Report

 

Related Articles