Pensjonsplanens bærekraft
Vurdering av innskuddsleverandører i Norge

Innskuddsmarkedet i Norge er i sterk vekst og våre kunder etterspør i økende grad vurderinger av kvaliteten på de ulike leverandørene i markedet. Det har vært et kraftig kostnadsfokus i markedet, men vi ser at markedet er i ferd med å modnes og at interessen for andre kriterier enn pris øker. Kvaliteten på kapitalforvaltningen er grunnleggende for å sikre et konkurransedyktig ansattgode og en god pensjon for bedriftens ansatte. I dagens prispressede marked blir det også essensielt for leverandørene å ivareta kvaliteten på forvaltningen for å opprettholde nåværende kundeforhold og tiltrekke seg ny kapital.

Vurdering


Vi intervjuet og innhentet kvantitative data for de 7 største leverandørene i innskuddsmarkedet, og har gjennomført en svært omfattende analyse av alle 7. Resultatet er en markedsanalyse som vil kunne bistå våre kunder og meglere med å vurdere den totale kvaliteten på de ulike leverandørenes produkter i tiden fremover, både i anbudssituasjoner og i den kontinuerlige vurderingen av deres nåværende løsninger.

Analysen vil oppdateres med kvantitative data hver kvartal, og ambisjonen er å oppdatere den kvalitative analysen årlig. Til orientering omhandler kunnskapen vår oppfatning av kvaliteten i kapitalforvaltningen og derfor ikke å vente, risikodekninger etc.

En omfattende analyse


For hver leverandør som deltok har vi gjennomført en omfattende analyse. Denne er bygget på Mercers globale metode for forvalterevaluering og kombinerer både kvantitative og kvalitative analyser.

Kontakt oss for rapporten.

Kontakt oss for vurdering av innskuddsleverandører i Norge

Vi vil kontakte deg innen kort tid
*Obligatoriske felt