The Pension Boomerang | Mercer Norge

Bærekraftig innskuddspensjon

The Pension Boomerang (Bærekraftig innskuddspensjonsordning)

Overgangen fra ytelse- til innskuddspensjon har gjort livet lettere for arbeidsgivere. Likevel er det ingen grunn til å hvile på laurbærene. Da står man i fare for at pensjonsboomerangen slår kraftig tilbake. Det kan koste dyrt.

Lovverket åpnet i 2001 for at arbeidsgivere kunne gå over fra ytelsesordning til innskuddsordning, og lovendringen markerte en endring i det norske pensjonsmarkedet. Etter at folketrygden ble reformert i 2011, ble dette enda tydeligere. Siden 2011 har det vært et massivt skifte i det private næringsliv, fra ytelses- til innskuddspensjon.

Flere problemområder

Selv om mange arbeidsgivere opplever overgangen til innskuddspensjon som en lettelse ved at man har fått bedre oversikt og mindre kostnader, kan konsekvensene av å ignorere fallgruvene nevnt ovenfor være svært negative. Pensjonsboomerangen kan treffe svært uheldig, og påvirke pensjonsplanens bærekraft, ansattes finansielle trygghet og arbeidsgivers attraktivitet.

Etabler god governance

Pensjonsbeslutninger tatt i dag kan fort komme tilbake som en pensjonsboomerang i fremtiden. Etabler gode governance-rutiner for din innskuddspensjonsordning i Norge. Mercer kan hjelpe deg.

 

Relaterte tjenester

Fremtidige generasjoner

Nødvendige strategier for å redusere pensjonsunderskuddet.
Les mer

Norwegian Pension Survey

Mercer and Marsh are again joining forces to conduct research in order to provide you with the best possible insights into the Norwegian pension market.
Les mer

Vurdering av innskuddsleverandører

Mercer intervjuet og innhentet kvantitative data for de 7 største leverandørene i innskuddsmarkedet, og har gjennomført en svært omfattende analyse av alle.
Les mer
  Hold deg informert om pensjonsboomerang.
Denne e-postadressen blir lagt til vår postadresse for Pension Boomerang.
*Obligatoriske felt