Bærekraftig innskuddspensjonsordning

Bærekraftig innskuddspensjon

Bærekraftig innskuddspensjonsordning

Overgangen fra ytelses- til innskuddspensjon har gjort livet lettere for arbeidsgivere. Faktorer som dybdekunnskap om markedet, forståelse av leverandørenes egeninteresser og lav risiko påvirker bærekraftigheten til pensjonsordningen, og hva du kan gjøre for å møte utfordringene.

Lovverket åpnet i 2001 for at arbeidsgivere kunne gå over fra ytelsesordning til innskuddsordning, og lovendringen markerte en endring i det norske pensjonsmarkedet. Etter at folketrygden ble reformert i 2011, ble dette enda tydeligere. Siden 2011 har det vært et massivt skifte i det private næringsliv, fra ytelses- til innskuddspensjon.
Reformen i 2011 satte i gang det vi kaller den store transformasjonen. I dag har ca 88 % av selskaper i privat sektor innskuddsordning, og tallet vil fortsette å øke.
 

Flere problemområder

Det er ingen overraskelse at stadig flere selskaper velger innskuddspensjon. Ordningen gir arbeidsgivere økt kontroll over faste utgifter, og mer forutsigbarhet om fremtidige kostnader. Der man tidligere kunne oppleve store svingninger i kostnader, er man nå til enhver tid klar over hvilke utgifter man har, og kommer til å få. Samtidig er det flere ting arbeidsgivere bør være oppmerksom på, etter overgangen (for eksempel undereksponering for risiko, tapte muligheter for meravkastning og dårlige beslutninger).   

Møt utfordingene gjennom god governance på innskuddspensjon

Mercer kan hjelpe deg å belyse utfordringene knyttet til innskuddspensjon og hvilke tiltak som kan iverksettes til fordel for arbeidsgiver og arbeidstaker.
Pensjonsbeslutninger tatt i dag kan fort komme tilbake som en pensjonsboomerang i fremtiden. Hvis du ikke gjør noe, du i fare for at pensjonsboomerangen slår kraftig tilbake. Det kan koste dyrt.

Etabler gode governance-rutiner for din innskuddspensjonsordning i Norge. Mercer kan hjelpe deg.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bidra til å følge opp deres innskuddspensjonsordning.

 

  Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bidra til å følge opp deres innskuddspensjonsordning.
Vi vil kontakte deg innen kort tid.
*Obligatoriske felt