Next Stage: Are you age-ready | Mercer

Next Stage: Are you age-ready? 2019

Our Thinking / Article

BÆREKRAFTIG PENSJON
JAK TEN PÅ D E BEST E HODENE
Calendar30 august 2019
Ikke alle har fått med seg den nye pensjonshverdagen. 7 av 10 forventer å opprettholde samme levestandard som pensjonister som de har i dag. Men bare 3 av 10 er villig til å ofre noe i dag for å få det bedre som pensjonist.

Det kan koste dyrt for både ansatte og arbeidsgivere. For ansatte kan resultatet bli overraskende lite å rutte med når man går av med pensjon. For arbeidsgivere kan det gi misfornøyde ansatte. Eldre ansatte som føler at de ikke har råd til å slutte – selv om det skulle vært i både ansatte, og selskapets interesse.

Det er det mye positivt ved å ha et aktivt forhold til de ansattes pensjonsavtale. Utnytter man mulighetene godt, kan det å tilby en god pensjonsavtale i kombinasjon med god informasjon til de ansatte, fungere som et konkurransefortrinn.

Annabell Siem Mathiesen

Administrerende direktør og leder for Wealth avdelingen i Mercer
E-post: Annabell.Mathiesen@mercer.com

I MØRKET ER ALL KAPITALFORVALTNING LIK

– Hvordan sikre en god pensjonsavkastning

Det er ikke bare kostnadene arbeidsgivere bør vurdere når de skal velge en pensjonsavtale for sine ansatte. Kvaliteten på pensjonsordningen og valg av investeringsprofiler kan ha langt større økonomisk betydning.

Tidligere sørget ytelsespensjonsordningen for at ansatte hadde forutsigbarhet rundt hva de ville motta i pensjon. Arbeidsgiver var ansvarlig for at det var nok penger til å dekke forpliktelsen, og leverandøren for forsvarlig forvaltning. I dag er de fleste ytelsespensjonsordninger lukket eller terminert i privat sektor og innskuddspensjon har tatt over.
Det sier Annabell Siem Mathiesen, administrerende direktør i Mercer Norge og leder for Wealth-avdelingen i selskapet. I en årrekke har hun jobbet med kapitalforvaltning hos ulike selskap i en rekke land verden over.

Arbeidsgivere og ansatte har fått et mye større ansvar for å sikre at pensjonspengene forvaltes på en god måte. Ikke alle har fått dette med seg, og mange vet heller ikke hvordan de skal håndtere dette, sier Mathiesen og legger til:
Målet til arbeidsgivere bør være å betale riktig pris for riktig produkt, men også å sørge for at de beste valgene blir tatt på vegne av de ansatte.

Manglende kunnskap

«Arbeidsgivere og ansatte har fått et mye større ansvar lagt på sine skuldre. Det er det ikke alle som har fått med seg, og heller ikke alle som vet hvordan de skal håndtere.»

Vi ser store forskjeller i kvaliteten på de ulike pensjonsordningene og på hvilke valg arbeidsgiverne har tatt på vegne av sine ansatte. Ofte er disse forskjellene dessverre drevet av manglende kunnskap om kapitalforvaltning, og viktigheten av at de ansatte tar risiko etter evne. Pris har ofte vært driveren for beslutningen om hvilken pensjonsleverandør som blir valgt og kvalitet og valg av risiko har dermed blitt nedprioritert.
Selv om hver ansatt har mulighet til å selv gå inn og endre risikoen, viser statistikk at det er svært få ansatte som aktivt endrer investeringen i sin egen pensjonsavtale.

«Over tid vil selv små forskjeller kunne utgjøre store summer for de ansatte når de skal gå av med pensjon.»

Haren og skilpadden

I Norge har man en håndfull større og stadig flere mindre selskaper som leverer innskuddspensjon. Disse selskapene har ganske ulike strategier for hvordan de skal forvalte pengene på pensjonskontoene til de ansatte.

Hun peker på at der noen selskaper primært bare bruker egne forvaltede fond, er andre selskaper mer opptatt av å spre risikoen på flere ulike eksterne fondstilbydere.

Det er forskjell på å kunne levere en god avkastning de neste tolv månedene, og det å kunne sy sammen en portefølje som kan levere godt de neste 30 til 40 årene. Hvordan forholder forvalterne av selskapets pensjonsavtale seg til dette? – det er av relevans, sier hun og legger til:

Det er viktig å være klar over hvilken spredning selskapene har på ulike typer aksjer, i ulike land, og i ulike sektorer. Det gjelder å kjenne innmaten i det man betaler for.

Ikke for nybegynnere

Mercer-lederen mener det er en stor utfordring at en såpass krevende oppgave som å velge pensjonsleverandør og investeringsprofil blir lagt på arbeidsgivere og de ansatte selv.

Undersøkelser viser at 9 av 10 stoler på at arbeidsgiver gir gode finansielle råd om pensjon på deres vegne. En arbeidsgiver som ikke innfrir på dette ansvaret, vil kunne få utfordringer på lang, men også kort sikt.

Samtidig er ikke valg av pensjonsleverandør for nybegynnere. Vi i Mercer har målt kvaliteten på kapitalforvaltningen til de syv største pensjonsleverandørene over flere år. Det koster mye tid og krefter for arbeidsgivere som jo ikke er kapitalforvaltere.

Hun har et tydelig råd til arbeidsgivere som ønsker å sikre at de ansatte får en så god pensjonsavtale som mulig:

Gi styringsgruppen muligheten til å følge opp forvaltningen av ordningen. Arbeidsgiver må bidra til at styringsgruppen får kunnskap om kapitalforvaltning og øvrige forhold som kan ha betydning for pensjonsordningens bærekraft, sier hun. En aktiv styringsgruppe vil bidra til at arbeidsgiver og arbeidstaker foretar valg som kan bidra til mer pensjon.

I tillegg mener Mathiesen at arbeidsgiver må bli flinkere til å informere de ansatte om pensjonsavtalene de tilbyr, og å jobbe for at de ansatte forstår mulighetene for å tilpasse risikoen til sin situasjon.

«Oppfølging av kapitalforvaltningen kan bidra til at arbeidsgiver får mer igjen for investeringen i form av høyere pensjon og mer fornøyde ansatte.»

Til slutt mener hun at arbeidsgiver bør søke ekstern kompetanse rundt kapitalforvaltning dersom denne kompetansen ikke eksisterer i selskapet i dag. Kompetansen er viktig både ved valg av pensjonsleverandør og for løpende oppfølging av leveransen. Husk at pensjon ofte er en av de største utgiftspostene til selskaper. Oppfølging av kapitalforvaltningen kan bidra til at arbeidsgiver får mer igjen for investeringen i form av høyere pensjon og mer fornøyde ansatte, avslutter Mathiesen.