M&A har for mange selskaper blitt en viktig strategi for å vokse og øke sin konkurranseevne. Å beholde nøkkelpersoner er en avgjørende faktor for sluttverdien ved slike transaksjoner. Men selv i en vellykket transaksjon kan det være vanskelig å engasjere og beholde disse ansatte. Et oppkjøp eller salg av en virksomhet kan medføre økte utfordringer med å beholde medarbeidere og påføre dem en følelse av usikkerhet.

Utfordringer som forvirring rundt ny forretningsstrategi, problemer med å integrere selskaper, dårlige rolleavklaringer og manglende intern kommunikasjon kan redusere de ansattes engasjement. Dette kan også bidra til at selskapet blir utsatt for å miste viktige talenter og nøkkelpersoner. Dersom ansatte som ‘er kritiske til integreringen av det nye selskapet, eller ansatte som er viktige for at selskapet skal lykkes på lang sikt slutter, blir dette en reell trussel for den potensielle avkastningen fra transaksjonen – og ikke minst til det nye selskapets overlevelse og suksess.

Flight Risk i M&A transaksjoner og strategier for å beholde ansatte

Det er større sannsynlighet for å beholde talentene og sentrale ansatte uten å betale for mye, dersom selskapet har en helhetlig tilnærming for å beholde medarbeidere.

Visste du at 71 % av transaksjoner på global basis inkluderer Retention bonus?

Retention bonus og ulike typer av insitamentsprogrammer gis oftere til ansatte utenfor topledelsen i selskaper. Kjøpere og selgere begynner å ha en mer nyansert tilnærming til hvem som inkuderes i slike programmer og hvor bredt det tilbys i selskapene.