Ønsker du å bli en bedre leder? Slutt å motivere dine ansatte!

487704673

Medarbeidertilfredshet og engasjement er høyt prioritert i mange bedrifter. «Hvordan kan vi bidra til å øke motivasjonen?», «Hva kan vi gjøre for å få høymotiverte og engasjerte medarbeidere?» er blant de spørsmålene vi oftest får fra våre kunder.

Svaret vi git kommer kanskje overraskende på mange ledere. Mercer kjører årlige undersøkelser hvor vi stiller spørsmål om dette til over en million ansatte verden over. Undersøkelsene våre omfatter hele livssyklusen til en ansatt, og fanger opp hvordan de ansattes holdninger endrer seg fra første til siste arbeidsdag. Grafen under viser et eksempel på medarbeideres dalende motivasjon i løpet av et arbeidsår:

I denne organisasjonen er ni av ti medarbeidere motivert og villige til å strekke seg langt for bedriften den første måneden i jobben. Men allerede i løpet av det første året faller motivasjonen til 75 %, hele16 prosent-poeng. Resultatene fra denne organisasjonen er ikke unike; vi ser det samme mønsteret i de fleste organisasjoner vi spør. I noen organisasjoner, er nedgangen i engasjementet til medarbeidere enda mer drastisk.

Vårt analyseverktøy for medarbeiderengasjement Mercer Sirota kan gi god innsikt i medarbeidertilfredshet og engasjement, og  få funn som dette bør gi mange ledere incentiv og mulighet til å revurdere sine oppfatninger om hva som motiverer medarbeidere og hva som påvirker deres engasjement.

Heller enn å finne ut av hvordan man kan motivere de ansatte, bør ledere fokusere på hvordan man kan unngå å demotivere dem!

Ledere som har som utgangspunkt at ansatte er vanskelige å motivere, har feil fokus. Istedenfor å fokusere på at arbeid i seg selv er motiverende for mange mennesker, tror disse feilinformerte lederne at belønning og straff er den eneste måten å få folk til å jobbe hardt på. De faller i Teori X-fellen og overdriver behovet for bruk av gulrot og pisk for å få ting gjort.

Hvis du er en leder som prøver å få mest mulig ut av dine ansatte, er dette spørsmålene du bør stille deg selv:

  1. Når du ser på data for medarbeidertilfredshet og engasjement, hvilke mønstre finner du? Faller engasjementet i din organisasjon, eller holder det seg generelt stabilt?
  2. Er dine ansatte motiverte allerede før de kommer på jobb? Eller føler du at du er nødt til å motivere dem?
  3. Hvordan motiverer du vanligvis dine ansatte? Har du en tendens til å bruke ytre belønning og straff? Eller fokuserer du på indre motivasjon som anerkjennelse, selvstendighet og myndighet til å ta beslutninger?
  4. Hvilke sider av arbeidsmiljøet kan virke demotiverende for dine ansatte? Hvilke sider av din personlige lederstil kan virke demotiverende på dine ansatte?

Mens du reflekterer over disse spørsmålene, prøv og finn svar på dette: Er din tilnærming for å bedre medarbeidertilfredsheten effektiv? Hvis ikke, kanskje du fokuserer på feil virkemidler for å få til økt engasjement hos dine medarbeidere? Ta gjerne kontakt med en Mercer konsulent for å høre mer om Mercer Sirota.  

Snakk med en Mercer konsulent

Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt