IORP II


EU Taksonomi

 

SFDR

 

Nye forskrifter for ansvarlige investeringer og ESG vil bli pålagt norske pensjonskasser de neste årene. Dette er en positiv utvikling og gir muligheter for mer robuste og fremtidsrettede løsninger. For å komme i gang med dette gir vi her en kort oversikt over endringene og hvordan de vil påvirke deg:


Nytt pensjonskassedirektiv (IORP II)

 • Målet med det nye direktivet er å øke transparens og eierstyring i kassene, samt å ta hensyn til ESG-faktorer i forvaltningen.
 • Implementering i norsk lov er fremdeles ikke bekreftet men anslås tidligst i 2022.
 • Finanstilsynet har uttalt at de forventer at kassene forbedreder seg på nytt direktiv allerde nå

Krav til pensjonskasser:

 • Kassen må ha en investeringstrategi som inkluderer en ESG-vurdering
 • Kassen må ha en risikostyringssystem som dekker ESG-risiko knyttet til porteføljen og forvaltningen av denne.
 • Kassen pålegges å ha en intern risikovurdering og gjennomgang av investeringsstrategi med hensyn til ESG minimum hvert tredje år.
 • Finanstilsynet har foreslått at kassene gjennomfører en årlig prosess for å vurdere «nye risikoer», inkludert klimarisiko og effekten av klimaendringene
 •  Kassene må ha et dokumenterbart, effektivt styressystem.

EUs forskrift om bærekraftig taksonomi og finansinformasjon

 • Målet med forskriften er å bekjempe grønnvasking og å stille krav til ESG-informasjon som blir offentliggjort i finansielle produkter
 • Forskriften trådte i kraft fra mars 2021 i EU, men i Norge vil loven bli vurdert i juni 2021, hvoretter implementerings-dato vil bli satt.
 • Forskriften har ulike opplysningskrav for forskjellige finansielle produkter og tre hovedkategorier, artikell 6, 8 og 9.
 • Art. 6: Strategier som ikke tar eksplisitt hensyn til ESG
 • Art 8: Strategier som fremmer ESG-egenskaper eller kvaliteter
 • Art 9: Strategier som har spesifikke mål for ESG
 • Alle ESG-egenskaper må være målbare.

Mercers’ tjenester:

 • Mercer har mer enn 25 års erfaring fra ESG-arbeid og bistår et bredt spekter av investor med etablering og utvikling av passende investeringsstrategier
 • Mercer har bistått mange pensjons-kasser med tilpassning til IORP II og har et etablert rammerverk for en effektiv implementasjon
 • Mercer er et ledende analysebyrå for fondsforvaltere med dekning på mer enn 7000 fondsforvalterer på kvantitativ, kvalitativ og ESG faktorer.

Mercer har utviklet et robust og effektiv rammeverk for stresstesting og klimascenarioanalyse spesielt tilpasset pensjonskassers krav.

For mer informasjon ta kontakt med oss