Pensjonsundersøkelsen 2018 | Mercer Norge

Pensjonsundersøkelsen 2018

Pensjonsplanens bærekraft

Pensjonsundersøkelsen 2018

Mercer Norge, har sammen med Marsh Norge gjennomført en grundig undersøkelse for å kartlegge det norske pensjonsmarkedet for tredje år på rad.

Mercer Norge, har sammen med Marsh Norge gjennomført en grundig undersøkelse for å kartlegge det norske pensjonsmarkedet for tredje år på rad. Med denne undersøkelsen vil bedrifter få tilgang til viktig markedsinformasjon og benchmark data som kan hjelpe dem å optimalisere sine pensjonsplaner og forbedre den økonomiske tryggheten hos sine ansatte. Ved å gjøre dette kan bedrifter forbedre sitt verdiforslag til sine ansatte, bli mer attraktive som arbeidsgivere og øke ansattes produktivitet samt lojalitet.

I et market som stadig endrer seg er det nødvendig å samle markedsdata for å kunne ta de rette avgjørelsene, men å tolke markedsdata er like viktig. Dette er grunnen til at denne pensjonsundersøkelsen også inkluderer kvalitative kommentarer basert på både data og kunnskap om markedet.

I et pensjonsmarked som er i stadig endring, vil flere og flere arbeidsgivere bruke markedsdata for å kunne ta bedre avgjørelser. Fordi markedet beveger seg, vil statistikk kun hjelpe deg et stykke på veien. Statistikk sammen med tolkning og markedskunnskap er den beste måten å vurdere sin posisjon i markedet.

Viktige funn

Årets undersøkelse viser at 70% av arbeidsgivere ikke har regelmessig kommunikasjon med sine ansatte om sine pensjonsplaner. Om du tar i betraktning at 90% av nordmenn stoler på at deres arbeidsgiver skal gi dem tygge og uavhengige råd om investering og sparing til pensjon, er det et stor potensiale for arbeidsgivere å møte denne forventingen ved å implementere en mer målrettet og regelmessig kommunikasjonsplan på dette temaet.

Et annet interessant funn er at 31% av bedrifter har planer om å øke bidragssatsene innen 1-4 år. Dette bekrefter vårt inntrykk av et market som er i bevegelse.

Et mer overraskende funn er at menn er mer villig til vurdere ekstra bidrag til kvinner for å oppnå likestilling enn det kvinner er selv! Like overraskende er det at 28% av bedriftene vil vurdere høyere bidrag til kvinner for å oppnå den samme forventede pensjonen.

Ønsker du å vite mer?

Om du ønsker å vite mer om årets pensjonsundersøkelse og hvordan du kan motta 2018 Pension Survey Report, vennligst fyll ut skjemaet under. Denne rapporten vil gi deg verdifull markedskunnskap og innsiktsfull benchmark data du kan bruke for å optimalisere din pensjonsplan, utføre god DC Governance og forbedre den økonomiske tryggheten hos dine ansatte.

Meld deg på vår webcast

Per Ivar Bakken, Senior Kunsulent i Mercer Norge, går igjennom de viktigste funnene i årets undersøkelse og status over pensjonsmarkedet i Norge. Meld deg på vår Webcast 7. juni 2018.

  Kontakt oss i Mercer Norge for å motta 2018 Pension Survey rapporten
Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt