Når det gjelder økonomisk trygghet står organisasjoner ovenfor en reell risiko knyttet til ansattes produktivitet og engasjement.

Mens verdens fattigdom synker og velstanden øker, har vår forventede levetid mer enn doblet seg i løpet av få generasjoner. Halvparten av barna som blir født i industriland i dag kan forvente å leve i over 100 år.
Det gir oss mer tid til å nyte livet, nå våre mål og oppfylle våre drømmer, men vi vet at mange ansatte ikke kommer til å være så godt økonomisk forberedt for et lengre liv som de burde eller kunne være. Det faller på lederne å bidra til å sikre økonomisk trygghet for sine ansatte.

Organisasjoner står ovenfor en reell risiko knyttet til ansattes produktivitet og engasjement når det gjelder denne økonomiske usikkerheten. For eksempel vet vi at ansatte bruker gjennomsnittlig 10 arbeidstimer hver uke på å bekymre seg over sin økonomi, mens bare 26% av bedriftene har programmer på plass som bidrar til å sikre økonomisk trygghet for ansatte.
En ny studie fra World Economic Forum kalkulerte at gapet mellom samlet sparing og det forventede årlige pensjonsbehovet for åtte av de største landene i verden i dag er på 70 trillioner dollar, og forventes å øke til 400 trillioner innen 2050.

For å sikre god pensjon er det tre elementer som må jobbe sammen; i de offentlige pensjonsordningene finansiert gjennom skattesystemet, ansattes bedriftsfinansierte pensjonsordninger, og individuell pensjonssparing; understøttet av medarbeiderkommunikasjon, utdanning, verktøy og teknologi.

Hva skjer med begrepet pensjon?

Mercer har nylig gjennomført en ny undersøkelse om økonomisk trygghet, hvor 7000 individer og 600 senior beslutningstakere i 11 land og nøkkelindustrier har deltatt.  På tvers av generasjoner, geografi og kjønn, bekreftet studien at mange føler seg økonomisk usikre og stressede, noe som går ut over selvtilliten og evnen til å spare. De to største stressmomentene ved økonomisk sikkerhet kom veldig likt ut: generelle økonomiske forhold på 41 % og personlig helse på 40 %. De er tett fulgt av bekymringen for å ikke spare nok til pensjon på 32 %, noe som er større for kvinner (35 %) enn for menn (29 %).

Funnene viser at to tredjedeler aldri ser for seg å pensjonere seg i det hele tatt, eller ser for seg å fortsette å jobbe etter at de har gått av med pensjon. 70% av «millenials» forventer å måtte jobbe lenger for å kunne opprettholde sin ønskede livskvalitet. Dette gjør at vi må stille noen fundamentale spørsmål: Er arbeid den nye spareplanen? Er det på tide å pensjonere pensjon? Eller, som funnene indikerer, i det minste å redefinere begrepet?
Økning av den offisielle pensjonsalderen og endring i pensjonssystemer er en del av myndighetenes løsning, men det er nødvendig med en mer helhetlig tilnærming for å øke velstand og økonomisk trygghet. Siden vi er avhengige av helsa vår for å kunne jobbe så lenge som nødvendig, er helse velstand når det gjelder å kunne forbli i arbeidsstyrken, nyte livskvaliteten og ha en trygg økonomi livet ut.

Arbeidsgivers rolle

I større grad forventes det at bedrifter er involvert for å bidra til ansattes økonomiske trygghet. 79 % av individene i undersøkelsen stoler på at arbeidsgiver kan gi solide, uavhengige råd om planlegging, sparing og investeringer. Arbeidsstyrken vurderer arbeidsgiver som en pålitelig kilde og leverandør av brukervennlige, sikre, digitale verktøy for hjelp til å kunne navigere og fatte riktige beslutninger.

 

Det finnes ikke en løsning som passer for alle. Mens vi ser at folk i alle aldre og stadier i livet er bekymret for at de ikke sparer nok til å kunne pensjonere seg, ser man at denne usikkerheten er høyest hos kvinner. Ulikhet i inntekt er den viktigste faktoren som påvirker kvinners evne til å spare. Sammenlignet med menn, tjener kvinner mindre, de planlegger mindre, sparer mindre, er mindre i stand til å spare, og har mindre tro på at de kan få en god pensjon.

"Bedrifter må fremme bevissthet og utdanning, og gi verktøy og programmer for å bidra til økt økonomisk trygghet."

Stress på grunn av økonomisk usikkerhet påvirker hele arbeidsstyrken – uavhengig av alderen vår, hvordan vi gjør det karrieremessig, eller hvor vi bor. Å erkjenne personlig ansvar – at det er opp til hver enkelt å spare nok inntekt for senere år – er allment akseptert, men er ledere klar over hvilke tiltak de kan gjennomføre i bedriften?

For å rekruttere og beholde nøkkelpersoner, er det ikke til å komme utenom at det er viktig å tilby gode kompensasjonsordninger, herunder pensjons- og forsikringsordninger for bedriftens ansatte. Bedrifter må fremme bevissthet og utdanning, og gi verktøy og programmer og dermed bidra til økt økonomisk trygghet hos de ansatte. Dette er investeringer som vil kunne gi god avkastning gjennom økt engasjement og produktivitetsvekst.

Snakk med en Mercer konsulent

Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.

*Obligatoriske felt