maternityatmercer-wracam-do-pracy

maternityatmercer-wracam-do-pracy

MATERNITY@MERCER BĘDĘ MAMĄ JESTEM MAMĄ |  WRACAM DO PRACY |  RODZAJE URLOPÓW |  DOKUMENTY

Cieszymy się, że znowu z nami jesteś!
Jeżeli chciałabyś dowiedzieć się więcej o nowych warszawskich inicjatywach,
skontaktuj się z zespołem Internal Communication.

Formalności


Pamiętaj o wypełnieniu niezbędnych dokumentów, które znajdziesz w zakładce DOKUMENTY.

Jeżeli przed urlopem wyraziłaś chęć otrzymywania informacji biurowych na prywatny adres mailowy, wyślij prośbe do działu Internal Communication o usuniecie Twojego adresu z listy mailingiowej. 

Ustal z przełożonym, kto w pierwszych tygodniach pracy bedzie Twoim Buddim, by pomóc Ci szybko wdrożyć się do codziennych obowiazków.

Możesz równiez wziac udział w programie mentoringowym dla Mam wracających do pracy. Jezeli jestes zainteresowana programem, skontaktuj sie z zespołem Internal Communication lub HR.


Informacje dodatkowe

  • Badania medycyny pracy

 Jeśli przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego przebywałaś na zwolnieniu lekarskim powyżej 33 dni, przed powrotem do pracy musisz wykonać kontrolne badania lekarskie. Odpowiednie skierowanie jest przesyłane mailem na adres prywatny przez zespół HRSS. Oryginał skierowania możesz odebrać osobiście w dziale HR lub poprosić o przesłanie go pocztą. Pamiętaj, żeby dostarczyć orzeczenie lekarskie do HR najpóźniej pierwszego dnia pracy.

  •  Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

 Przez okres uprawnienia do urlopu wychowawczego jesteś uprawniona do obniżenia etatu do maksymalnie 50%. Termin składania wniosku to minimum 21 dni przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

  •  Przerwy na karmienie

 Jeżeli karmisz piersią, masz prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczonych do czasu pracy. W przypadku, gdy karmisz więcej niż jedno dziecko, przysługują Ci dwie przerwy po 45min. Z przerw na karmienie mogą korzystać tylko kobiety pracujące przez co najmniej 4 godz. dziennie. Przerwy mogą być wykorzystywane łącznie, jedna po drugiej. Do wniosku o udzielenie przerw powinno być dołączone zaświadczenie od lekarza potwierdzające fakt karmienia.

Pamiętaj, że możesz korzystać w pokoju dla matek karmiących piersią, który znajduje się na parterze budynku. Klucz znajduje się na recepcji budynku.

  •  Dni wolne na opiekę nad zdrowym dzieckiem

 Pracującemu rodzicowi dziecka do 14. roku życia w każdym roku kalendarzowym przysługują dwa płatne dni zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem, które można wykorzystać w wymiarze dniowym lub godzinowym. Liczba posiadanych dzieci nie wpływa na podwyższenie wymiaru wolnego, zawsze są to dwa dni lub 16 godzin. Jeden z rodziców może wykorzystać uprawnienie w pełnym wymiarze lub każdy z rodziców może wykorzystać połowę przysługującego limitu – w takim przypadku każdy rodzic składa u swojego pracodawcy osobną deklarację.

Oświadczenie Pracownika-rodzica/opiekuna dziecka o zamiarze korzystania z przysługujących uprawnień – Parent or Legal Guardian Statement

*Pamiętaj, że oświadczenie trzeba składać do pracodawcy co roku.

  •  Dodatkowe oświadczenia rodzica

 Rodzice dzieci do lat czterech określają dodatkowo, czy wyrażają zgodę na pracę w nadgodzinach, porze nocnej i odbywanie delegacji poza stałe miejsce pracy.

 Oświadczenie Pracownika-rodzica/opiekuna dziecka o zamiarze korzystania z przysługujących uprawnień – Parent or Legal Guardian Statement

 *Pamiętaj, że oświadczenie trzeba składać do pracodawcy co roku.

  •  Zasiłek opiekuńczy z tytułu choroby dziecka

 Jeżeli Twoje dziecko jest chore, możesz skorzystać ze zwolnienia od pracy na podstawie zwolnienia lekarskiego. Taka nieobecność na podstawie zwolnienia lekarskiego jest traktowana przez pracodawcę jako nieobecność usprawiedliwiona niepłatna. Za ten okres przysługuje zasiłek opiekuńczy, pod warunkiem złożenia u pracodawcy druku Z-15a (wniosku o wypłatę zasiłku opiekuńczego). W zależności od wieku dziecka maksymalny okres pobierania zasiłku w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 60 dni (do 14 roku życia dziecka) lub 14 dni (od momentu ukończenia przez dziecko 14 lat).

Z-15 A_child_Care Allowance Request PL

  •  Zasiłek opiekuńczy z tytułu nieprzewidzianego zdarzenia

Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło ósmego roku życia i w wyniku jednego z następujących zdarzeń:

- zamknięcie żłobka, przedszkola, szkoły itp.,

- choroby drugiego rodzica, osoby, która stale opiekuje się dzieckiem lub niani, z którą masz podpisaną umowę)

nie masz z kim go zostawić, możesz za okres nieobecności w pracy skorzystać z zasiłku opiekuńczego, pod warunkiem złożenia u pracodawcy druku Z-15a (wniosku o wypłatę zasiłku opiekuńczego). Maksymalny okres pobierania zasiłku w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 60 dni (do których zaliczany jest także okres przebywania na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby dziecka).

Jeżeli masz dodatkowe pytania związane z formalnościami, pamiętaj, że zawsze możesz się skonstaktować z:
 

HR: HRBPMercerWarsaw@mercer.com

HRSS jeżeli piszesz z adresu słuzbowego: PolandHRSharedServices@mmc.com

HRSS jeżeli piszesz z adresu prywatnego: PolandAdmin@mmc.com

ADMINISTARCJA: Mailroom_Warsaw@mmc.com

INTERNAL COMMUNICATION: InternalCommunication.Warsaw@mercer.com

  Skontaktuj się z nami
JEŻELI MASZ PYTANIA, NA KTÓRE NIE ZNALAZŁAŚ NA NASZEJ STRONIE ODPOWIEDZI, LUB MASZ POMYSŁ JAK USPRAWNIĆ STRONĘ, NAPISZ DO NAS.
*Obligatoriske felt