maternityatmercer-rodzaje-urlopow

maternityatmercer-rodzaje-urlopow

Rodzaje Urlopów

MATERNITY@MERCER BĘDĘ MAMĄ JESTEM MAMĄ |  WRACAM DO PRACY |  RODZAJE URLOPÓW |  DOKUMENTY

Poniżej znajdziesz informacje o różnych rodzajach urlopów związanych z rodzicielstwem.

Jezeli bedziesz miała dodatkowe pytania, zachecamy do kontaktu z HR lub HRSS.

W skrócie
 


URLOP MACIERZYŃSKI

 

Ile trwa?

Urlop macierzyński trwa 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie (dwójka dzieci – 31 tygodni, trójka dzieci – 33 tygodnie, czwórka dzieci – 35 tygodni, piątka i więcej dzieci – 37 tygodni). Pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest zazwyczaj dzień porodu (jeżeli np. poród, czyli początek urlopu macierzyńskiego, nastąpił w piątek, to taki urlop kończy się w czwartek po upływie 20 tygodni kalendarzowych).

Formalności

 §  Podanie o udzielenie urlopu macierzyńskiego – Maternity Leave Request_PL

Do wniosku konieczne jest dołączenie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub dosłanie go, gdy tylko ten akt zostanie wystawiony.

Warto wiedzieć

  •  Kobieta może wykorzystać maksymalnie 6 tygodni urlopu przed porodem, a po porodzie jego pozostałą część, czyli co najmniej 14 tygodni.
  • Możliwa jest rezygnacja z urlopu macierzyńskiego, ale dopiero po wykorzystaniu przez matkę co najmniej 14 tygodni urlopu po porodzie. Niewykorzystana część urlopu może być przyznana ojcu dziecka, jeżeli złoży odpowiedni wniosek do pracodawcy. Pracownica chcąca zrezygnować z  urlopu macierzyńskiego powinna złożyć pisemny wniosek do pracodawcy nie później niż 7 dni przed powrotem do pracy. Wniosek powinien zawierać także zaświadczenie od pracodawcy zatrudniającego ojca dziecka potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu przez pracownika.
  • Rodzice nie mogą przebywać na urlopie macierzyńskim jednocześnie (jeżeli mama zrezygnuje z części urlopu i przekaże go tacie), ale tata może w tym czasie wykorzystać urlop ojcowski, w wymiarze maksymalnie dwóch tygodni.

URLOP RODZICIELSKI


 Ile trwa?

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego rodzicom przysługują 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego (34 tygodnie przy więcej niż jednym dziecku). Urlop rodzicielski może zostać wykorzystany jednorazowo lub w częściach (co najmniej 6 tygodni w przypadku pierwszej części i co najmniej 8 tygodni przy kolejnych).

Formalności

Wniosek o ten urlop powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu albo od razu z wnioskiem o urlop macierzyński.

Warto wiedzieć

  • Urlop rodzicielski rodzice mogą wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym przypadają szóste urodziny dziecka (np. w przypadku dziecka urodzonego 15 maja 2019 r. ostatni dzień urlopu rodzicielskiego musi przypaść najpóźniej 31 grudnia 2025 r.).
  • Z tego urlopu mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice, przy czym okres ten nie może przekroczyć wspomnianych 32 tygodni. Oznacza to, że jednocześnie rodzice mogą przebywać na urlopie przez 16 tygodni.

URLOP WYCHOWAWCZY

 

Ile trwa?

Pracownikowi, który jest zatrudniony przynajmniej 6 miesięcy (wliczane są również poprzednie okresy zatrudnienia, niezależnie od pracodawcy) przysługuje prawo do urlopu wychowawczego. Jego wymiar to maksymalnie 36 miesięcy i można go wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty roku życia.

Formalności

Wniosek o ten urlop powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Warto wiedzieć

  • Jeden z rodziców może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy tego urlopu. Jeden miesiąc jest zawsze zarezerwowany dla drugiego rodzica, który decyduje, czy chce z niego skorzystać. Rodzice mogą przebywać na urlopie wychowawczym w tym samym czasie, w wymiarze łącznie nieprzekraczającym 35 miesięcy.
  • Z urlopu można skorzystać maksymalnie w pięciu częściach.
  • Za urlop wychowawczy nie przysługuje zasiłek ani wynagrodzenie.
  • Wniosek należy przedstawić najpóźniej 30 dni przed planowanym powrotem. Za zgodą pracodawcy z urlopu wychowawczego można również zrezygnować w każdej chwili.

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie bieżących przepisów Prawa Pracy. Zachęcamy do zapoznania się z Działem VIII Kodeksu Pracy  - Uprawnienia pracowników związene z rodzicielstwem.

Jeżeli masz dodatkowe pytania związane z formalnościami, pamiętaj, że zawsze możesz się skonstaktować z:
 

HR: HRBPMercerWarsaw@mercer.com

HRSS jeżeli piszesz z adresu słuzbowego: PolandHRSharedServices@mmc.com

HRSS jeżeli piszesz z adresu prywatnego: PolandAdmin@mmc.com

ADMINISTARCJA: Mailroom_Warsaw@mmc.com

INTERNAL COMMUNICATION: InternalCommunication.Warsaw@mercer.com

  Skontaktuj się z nami
JEŻELI MASZ PYTANIA, NA KTÓRE NIE ZNALAZŁAŚ NA NASZEJ STRONIE ODPOWIEDZI, LUB MASZ POMYSŁ JAK USPRAWNIĆ STRONĘ, NAPISZ DO NAS.
*Obligatoriske felt