Lønnsgapet mellom kvinner og menn er et tema som stadig påvirker bedrifter. Mercer ser at flere og flere bedrifter fokuserer på likestilling, og vi ønsker å bistå våre kunder med å forstå hvorfor det er bra for virksomheten å fokusere på dette. En inkluderende og likestilt ledergruppe, en mangfoldig arbeidsstyrke og en forpliktelse til å ansatte kvinner i ledende stillinger - øker arbeidsgivers attraktivitet i markedet, de økonomiske resultatene og de ansattes engasjement.

Å rapportere likelønnstatistikk vil kunne gi bedriften et konkurransefortrinn i kampen om fremtidens arbeidskraft. For å kunne være et attraktiv arbeidsgiver må man kunne demonstrere at man tar likestilling på alvor. Å vise at menn og kvinner har like karrieremuligheter vil hjelpe deg å beholde og tiltrekke de riktige medarbeiderne.

En rapport rundt likelønn i din bedrift vil kunne hjelpe deg med dette. Mercer leverer Gender Pay Equity Reporting, der vi viser distribusjon av kjønn og lønnsforskjeller, tabeller som viser områder der hvor man bør gjøre tiltak i forhold til å forklare eventuelle ulikheter samt gir våre objektive kommentarer. Ta kontakt med oss om dette er interessant for din bedrift.

At the current rate of progress, the economic gender gap will close in 170 years. Who wants to wait that long? – World Economic Forum

Gender Equity Survey Norge


Vi så en stor interesse for vår Nordic Gender Pay Equity Survey, og vi har en undersøkelse skreddersydd for Norge for å møte behovet og ønsket i markedet.

Resultatene av denne undersøkelsen viser at en tredjedel av bedriftene mener at alle organisasjoner, uansett størrelse bør gjennomføre en Gender Pay Analysis. Videre viser undersøkelsen at kun 8% mener de ville kommet dårlig ut i en slik analyse, mens ingen av bedriftene mener de er noe dårligere stilt enn andre bedrifter når det kommer til forskjeller mellom kvinner og menn.

Last ned rapporten "Gender Pay Gap" eller kontakt oss i Career teamet i Norge om du ønsker å vite mer om Gender Pay Equity Reporting.

Du vil motta en link til PDF på email.
*Obligatoriske felt