Hvorfor bør bedrifter prioritere en helsesjekk av sin pensjonsordning? Svaret er enkelt: Feil i medlemsdata f.eks. feil lønn eller stillingsprosent er skjult og uønsket finansiell eksponering som kan påføre ansatte reelle tap i pensjon og forsikringsytelser.

 

Arbeidsgivers ansvar er regulert både i lovverk og i avtalene med pensjonsleverandøren. Pensjonsleverandøren kan på sin side bli forpliktet selv om arbeidsgiver er skyld i feil. Da vil de raskt gå til regress mot arbeidsgiver.

 

"Det ikke er uvanlig med avvik på 20 % eller mer
når vi sammenligner data fra lønnssystemer med data hos pensjonsleverandøren"


                           
  Per Ivar Bakken, senior relationship officer, Marsh

 

Hva slags uønsket eksponering snakker vi om:

 

  • Uførhet | Hvis en ansatt blir ufør vil bedriften kunne stilles økonomisk ansvarlig for tapt pensjon pga. feil pensjonsgrunnlag hos pensjonsleverandøren. Manglende avsetning til uførepensjon og fremtidig alderspensjon kan være betydelige!
  • Tapt innskudd | For lavt pensjonsgrunnlag fører til for lav sparing. Den ansatte taper både innskudd og potensiell avkastning. Over tid kan slike avvik gi signifikante utslag i den enkeltes pensjon.
  • For høy premie | For ansatte som er registrert med et for høyt pensjonsgrunnlag vil arbeidsgiver betale for mye til pensjonsleverandøren. For høye premier blir ikke tilbakebetalt når feilen eventuelt er avdekket. I tillegg vil bedriften betale for høy arbeidsgiveravgift.
  • Gebyrer | Det blir mer og mer vanlig at pensjonsleverandørene tar ekstra betalt for endringer som skyldes mangler i medlemsdata. 
 
"1/4 bedriftskunder har aldri regulert lønn på medlemmene, og av de som har regulert
hadde 1/3 ikke regulert siste året"


                                          DNB, Dagens Næringsliv

 

En helsesjekk består av inntil fem trinn, alt avhengig av tilstanden på medlemsdata:

 

  1. Identifisere avvik i medlemsdata
  2. Vurdere konsekvensen av de eventuelle avvikene som er oppdaget
  3. Korrigere eventuelle avvik
  4. Finne årsakene til avvikene
  5. Gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå nye avvik

Er du trygg på kvaliteten i din bedrifts medlemsdata? Og har bedriften din gode rutiner for å melde inn endringer i for eksempel lønn og rapportering av syke?

 

Vi kan foreta en helsesjekk av din pensjonsordning, identifisere avvik og årsaker, samt bistå med å rette opp i problemer slik at feil unngås i fremtiden.

Helsesjekk av pensjonsordning

Ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer om dette.
*Obligatoriske felt