Ansatte ønsker og trenger mer enn tradisjonell kompensasjon

Ansatte ønsker og trenger mer enn tradisjonell kompensasjon

Morgendagens arbeidsstyrke

Ansatte ønsker og trenger mer enn tradisjonell kompensasjon

Forny verdiforslaget til ansatte

Stillinger ute på markedet endrer seg, og det blir stadig viktigere å tiltrekke seg ny kompetanse og nye ferdigheter.  Det betyr at dagens lønns- og belønningsordninger må differensieres og individualiseres for å sikre seg fremtidens arbeidskraft.

For at arbeidsgivere skal kunne konkurrere og være attraktive, blir de nødt til å tilby meningsfylte lønns- og belønningspakker til de ansatte. I tillegg er det viktig at dette kommuniseres tydelig gjennom klare retningslinjer og faktabasert datagrunnlag. Det er ikke lengre nok at HR tiltrekker og beholder talentene i bedriften med kun standard kompensasjon og fordeler. Dette er naturligvis viktige elementer i en arbeidskontrakt, men de er enkle å kopiere og kostbare å endre.

79%

78%

50%

av ansatte har tillitt til at arbeidsgiveren gir gode og uavhengige råd  om planlegging, sparing og investering.

av ansatte er villige til å jobbe kontrakt basert, og 51% ønsker mer fleksible ordninger

av ansatte ønsker å fokusere mer på helse og velvære

 

Tiden er moden for at bedriftene revurderer og styrker sin belønningsstrategi for å bedre utnytte potensiale i sin arbeidsstyrke, samt fremme motivasjonen til hver enkelt ansatt.

Last ned denne rapporten, og finn ut hvordan du kan:

  • Utvide din belønningsmodell for å inkludere mer av hva dagens ansatte ønsker og forventer
  • Differensiere ditt verdiforslag med meningsfull og målrettet belønning som responderer til de ansattes behov for vekst, velvære og følelse av å ha en meningsfull jobb
  • Benytte analyser og data for å optimalisere ditt belønningsprogram og knytte endringer til bedriftens resultater
  • Belønne dine ansatte basert på individ og kommunisere på en engasjerende og personlig måte
  • Benytte verdien av analyser for å optimalisere din belønningsstrategi og knytte endringer til bedriftens resultat

  Last ned “Strengthening Your Employee Value Proposition” rapporten
Fyll ut skjemaet under og motta link for å laste ned rapporten
*Obligatoriske felt