When Women Thrive 2020-rapporten, Let’s Get Real About Equality, bygger videre på vår forskning fra 2014 og 2016 og drøfter resultatene som er gjort hittil, samt hva vi fremdeles har til gode å undersøke. Erfaringene fra denne forskningen vil hjelpe organisasjoner ved å guide dem gjennom stegene de må ta for å lykkes med å institusjonalisere politikk, praksis og programmer som vil bidra til å sikre like muligheter, erfaring og lønn - og til syvende og sist skape en inkluderende kultur. View the report highlights.


Hva er nytt i 2020?

 

Positive funn som viser fremskritt med et potensiale for varig påvirkning. Et eksempel: statistikk innenfor ansettelser, forfremmelser og det hvor mange kvinnelige ansatte beholdes over tid er endelig sammenlignbare med menn, på tvers av alle karrierenivåer. I denne rapporten kan du lese om de områdene der vi har gjort fremskritt og hvor vi fremdeles trenger å bli bedre:

  • Representasjon og talentflyt av kjønn og karrierenivå
  • Representasjon av rase/etnisitet og karrierenivå 
  • Mangfold og inkluderingsstrategi, ansvar og åpenhet
  • Seniorledelse og lederengasjement
  • Likelønnsforpliktelser og analyser
  • Karriereutvikling
  • Fleksibilitet i arbeid
  • Helse og økonomisk velvære
  • Teknologi for å styrke arbeidet med mangfold og inkludering

Activate — Accelerate — Thrive

 

81% av organisasjonene globalt rapporterer at forbedring av mangfold og inkluderingsarbeid står høyt på deres agenda.
Uansett hvilket stadie en organisasjon befinner seg på, har Mercer definert aktive tiltak den kan ta for å fremme en mangfoldig arbeidsstyrke og inkluderende kultur. I tillegg til data og innsikt, tilbyr den globale When Women Thrive 2020 rapporten praktiske tiltak organisasjonene kan ta for å gjøre riktige og varige fremskritt.

Last ned “When Women Thrive” rapporten

Fyll ut skjemaet under for å laste ned rapporten (Engelsk)

*Obligatoriske felt