When Women Thrive 2020-rapporten, Let’s Get Real About Equality, bygger videre på vår forskning fra 2014 og 2016 og drøfter resultatene som er gjort hittil, samt hva vi fremdeles har til gode å undersøke. Erfaringene fra denne forskningen vil hjelpe organisasjoner ved å guide dem gjennom stegene de må ta for å lykkes med å innarbeide mangfold og inkludering i deres praksiser og programmer som vil bidra til å sikre like muligheter, erfaring og lønn - og til syvende og sist skape en inkluderende kultur. View the report highlights.

 


Hva er nytt i 2020?

 

Positive funn som viser fremskritt med et potensiale for varig påvirkning. Et eksempel: endelig er statistikk innenfor ansettelser, forfremmelser og det hvor mange kvinnelige ansatte beholdes over tid sammenlignbar med menn, på tvers av alle karrierenivåer. I denne rapporten kan du lese om de områdene der vi har gjort fremskritt og hvor vi fremdeles trenger å bli bedre:

  • Representasjon og talentflyt av kjønn og karrierenivå
  • Representasjon av rase/etnisitet og karrierenivå 
  • Mangfold og inkluderingsstrategi, ansvar og åpenhet
  • Seniorledelse og lederengasjement
  • Likelønnsforpliktelser og analyser
  • Karriereutvikling
  • Fleksibilitet i arbeid
  • Helse og økonomisk velvære
  • Teknologi for å styrke arbeidet med mangfold og inkludering

Last ned “When Women Thrive” rapporten

Fyll ut skjemaet under for å laste ned rapporten (Engelsk)

*Obligatoriske felt