When Women Thrive 2020-rapporten, Let’s Get Real About Equality, bygger videre på vår forskning fra 2014 og 2016 og drøfter resultatene som er gjort hittil, samt hva vi fremdeles har til gode å undersøke.Erfaringene fra denne forskningen vil hjelpe organisasjoner ved å guide dem gjennom stegene de må ta for å lykkes med å innarbeide mangfold og inkludering i deres praksiser og programmer som vil bidra til å sikre like muligheter, erfaring og lønn - og til syvende og sist skape en inkluderende kultur.View the report highlights.

 


Hva er nytt i 2020?

 

Positive funn som viser fremskritt med et potensiale for varig påvirkning. Et eksempel: endelig er statistikk innenfor ansettelser, forfremmelser og det hvor mange kvinnelige ansatte beholdes over tid sammenlignbar med menn, på tvers av alle karrierenivåer.. I denne rapporten kan du lese om de områdene der vi har gjort fremskritt og hvor vi fremdeles trenger å bli bedre:

 • Repræsentation og talentudvikling på tværs af køn og karriereniveauer
 • Repræsentation af etnicitet på karrieeniveauer
 • D&I strategi, transparens og ansvarlighed
 • Involvering af ledelseslag
 • Analyse af ligeløn tiltag
 • Forfremmelser
 • Flexible working
 • Sundhedstiltag og finansiel tryghed
 • Brug af tekhnologi til at øge mangfoldighed

Skandinaviske udfordringer på P&L området

 

Erfaring fra en profitt & loss (P&L) stilling er ofte en viktig ingrediens faktor i muligheter for forfremmelse i mange selskaper og organisasjoner


61% av selskapene som deltok i undersøkelsen vår i Skandinavia indikerer at de tilbyr både menn og kvinner lik tilgang til stillinger som gir mulighet for forfremmelser til lederstillinger. Det er litt under det globale gjennomsnittet på 79%.

 

Men bare 13% av selskapene undersøkt i Skandinavia indikerer at de har lik representasjon av kvinner og menn i P&L-roller, sammenlinket med et gjenomsnitt på 44% globalt. Det ser ut til å være rom for forbedringer her.

Explore regional, and country and industry findings

 

These reports offer a deep-dive into the state of DEI in particular geographies, and share relevant data, insights and solutions.

Available reports: 

 • Argentina (Spanish)
 • Australia
 • Columbia
 • DACH: Germany, Austria, Switzerland
 • India
 • Ireland
 • Japan
 • Mexico
 • MENA: Middle East and North Africa
 • Scandinavia
 • Spain (Spanish)
 • Sub Saharan Africa
 • Turkey (English and Turkish)
 • United Kingdom

Industry highlights:

 • Energy
 • Financial Services
 • Insurance
 • Manufacturing
 • Technology

‘Say/do’ gap: racial and ethnic reality in the US

 

Less than half of US organizations (42%) publicly document commitments to racial or ethnic equality.

 

Mercer’s research findings on race/ethnicity in the US highlight what organizations can do to cultivate a workplace environment that addresses racism and inequality, promotes justice and inspires inclusion. 

Download “When Women Thrive 2020”

Udfyld skemaet herunder og vælg hvilken version af rapporten du ønsker at downloade.

*Obligatoriske felt