Gender Pay Equality | Norge

Gender Pay Equality Norge

Lønnsgapet i Norge

Lønnsgapet i Norge

Lønnsgapet mellom kvinner og menn er et tema som stadig påvirker bedrifter. Mercer ser at flere og flere bedrifter fokuserer på likestilling, og vi ønsker å bistå våre kunder med å forstå hvorfor det er bra for virksomheten å fokusere på dette. En inkluderende og likestilt ledergruppe, en mangfoldig arbeidsstyrke og en forpliktelse til å ansatte kvinner i ledende stillinger - øker arbeidsgivers attraktivitet i markedet, de økonomiske resultatene og de ansattes engasjement.

Å rapportere likelønn statisitkk vil kunne gi bedriften et konkurransefortrinn i kampen om fremtidens arbeidskraft. For å kunne være et attraktiv arbeidsgiver må man kunne demonstrere at man tar likestilling på alvor. Å vise at menn og kvinner har like karrieremuligheter vil hjelpe deg å beholde og tiltrekke de riktige medarbeiderne.

En rpport rundt likelønn i din bedrift vil kunne hjelpe deg med dette.

Vi så interesse for vår Nordic Gender Equality Survey, og vi har nå startet en undersøkelse skreddersydd for Norge for å møte behovet og ønsket i markedet.

Delta i vår norske Gender Pay Equity undersøkelse, og motta en rapport kostnadsfritt i retur.

Undersøkelsen tar kun 10 minutter.

At the current rate of progress, the economic gender gap will close in 170 years. Who wants to wait that long? – World Economic Forum

WHEN WOMEN THRIVE

Vår When Women Thrive, Businesses Thrive report er verdens mest omfattende rapport når det kommer til kvinner på arbeidsplassen, og er laget for å avsløre de kristiske faktorene til en vellykket strategi for likestilling.  Ved hjelp av benchmarking,  helper vi organisasjoner å øke representasjonen av kvinner gjennom et holistisk syn på deres karrierer, helse og økonomisk trygghet. Besøk den engelske siden her.

 

  Kontakt oss i Mercer Norge om du har spørsmål eller ønsker å diskutere lønnsgapet i Norge nærmere
Kontakt oss i Mercer Norge
*Obligatoriske felt