Etiske Investeringer

Etiske investeringer: Integrering av ESG risiko og muligheter i investeringsprosessen.

Ansattes økonomiske trygget

Er det på tide å pensjonere pensjon, eller bare redefinere det?

Organisasjoner står ovenfor en reell risiko knyttet til ansattes produktivitet og engasjement når det kommer til økonomisk usikkerhet.

Mens verdens fattigdom synker og velstanden øker, har vår forventede levetid mer enn doblet seg i løpet av få generasjoner. Halvparten av barna som blir født i industriland i dag kan forvente å leve i over 100 år.
Det gir oss mer tid til å nyte livet, oppnå våre mål og oppfylle våre drømmer, men vi vet at mange ansatte ikke kommer til å være så økonomisk forberedt for et lengre liv som de burde eller kunne være. Det faller på lederne å hjelpe til å sikre økonomisk trygghet for sine ansatte.

Organisasjoner står ovenfor en reell risiko knyttet til ansattes produktivitet og engasjement når det kommer til denne økonomiske usikkerheten. For eksempel kan vi se at ansatte bruker gjennomsnittlig 10 arbeidstimer hver uke på å bekymre seg over sin økonomi, og kun 26% av bedriftene har program på plass som bidrar til å sikre økonomisk trygghet for ansatte.
En ny studie fra World Economic Forum kalkulerte at gapet mellom samlet sparing og det forventede årlige pensjonsbehovet for åtte av de største nasjonene i dag er på 70 trillioner dollar, og forventes å øke til 400 trillioner innen 2050.

For å sikre en god pensjon er det tre elementer som må jobbe sammen; gjennom endringer av nasjonale pensjonsordninger, gjennom våre organisasjoners forpliktelser til de ansattes sparepenger, og gjennom individuelt økonomisk ansvar, støttet av medarbeiderkommunikasjon, utdanning, verktøy og teknologi.

Hva skjer med pensjon?

Mercer har nylig gjennomført en ny undersøkelse om økonomisk sikkerhet, hvor 7000 voksne og 600 senior beslutningstakere i 11 land og nøkkelindustrier har deltatt.  På tvers av generasjoner, geografi og kjønn, bekreftet studien at mange føler seg økonomisk usikre og stressede, noe som går ut over selvtilliten og evnen til å spare. De to største stressmomentene ved økonomisk sikkerhet kom veldig likt ut: generelle økonomiske forhold på 41 % og personlig helse på 40%. De er tett fulgt av å ikke spare nok til pensjon på 32 %, noe som er større for kvinner (35 %) enn for menn (29 %).

Funnene viser at to tredjedeler aldri ser for seg å pensjonere seg, eller ser for seg å fortsette å jobbe etter at de har gått av med pensjon. 70% av «millenials» forventer å måtte jobbe lenger for å kunne opprettholde sin ønskelige livskvalitet. Dette gjør at vi må stille noen fundamentale spørsmål: Er arbeid den nye spareplanen? Er det på tide å pensjonere pensjon? Eller, som funnene indikerer, i det minste redefinere det?
Økning av offisielle pensjonsaldre og justering av pensjonssystemer er en del av regjeringens løsning, men det er nødvendig med en mer helhetlig tilnærming for å øke velstand og økonomisk sikkerhet. Siden vi er avhengige av helsa vår for å kunne jobbe så lenge som nødvendig, er helse velstand når det kommer til å kunne bli i arbeidsstyrken, nyte livskvaliteten og ha en sikker økonomi livet ut.

Arbeidsgivers rolle

Det er nå bedrifter må være fullt involvert i ansattes helseløsninger, faglige utvikling og økonomiske sikkerhet. 79 % av de voksne i undersøkelsen stoler på at arbeidsgiveren kan gi solide, uavhengige råd om planlegging, sparing og investering. Arbeidsstyrken ser til organisasjoner som en pålitelig kilde og leverandør av brukervennlige, sikre, digitale verktøy for å hjelpe navigere og velge fordeler klokt.

Det finnes ikke en løsning som passer for alle. Mens vi ser at folk i alle aldre og stadier i livet mangler tillit til at de sparer nok til å kunne pensjonere seg helt, ser man at denne tilliten er lavest hos kvinner. Ulikhet i inntekt er den viktigste faktoren som påvirker kvinners evne til å spare. Sammenlignet med menn, tjener kvinner mindre, de planlegger mindre, sparer mindre, er mindre i stand til å spare, bidrar mindre til pensjonsfond og har mindre tro på at de kan få en god pensjon.

Stress grunnet økonomisk situasjon påvirker hele arbeidsstyrken – uavhengig av alderen vår, hvordan vi gjør det karrieremessig, eller hvor vi bor. Å erkjenne personlig ansvar – at det er opp til hver enkelt å spare nok inntekt for senere år – er allment akseptert, men vet ledere hvilke tiltak de må gjennomføre?

For å rekruttere og beholde nøkkeltalenter for langsiktig suksess, er det ikke til å komme utenom at det er viktig å ha de beste fordelene og rekrutteringsstrategiene. Bedrifter må fremme bevissthet og utdanning, og gi verktøy og programmer for økonomisk sikkerhet. I en verden som endrer seg så raskt samtidig som vi lever lengre, må ledere benytte anledningen til å lede de ansatte som stoler på dem.

  Snakk med en Mercer konsulent
Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt