Endringer i det norske pensjonsmarkedet

26 oktober 2017 holdt Mercer den første norske DC-konferansen. Her delte flere eksperter sitt syn på endringene i pensjonsmarkedet i Norge. De besvarte spørsmål som:

Video 1 «Hvor godt forberedt er vi på å forsørge oss selv og fremtidige generasjoner når alderdommen inntreffer?»

Video 2 «Hvordan er det norske pensjonssystemet sammenlignet med andre land?»

Video 3 «Kan arbeidsgivere sikre en bærekraftig pensjonsordning og en sunn økonomi for sine ansatte?»

Video 4 «Hva er hovedutfordringene pensjonsordninger står overfor i Norge?»

Se de videoene under for å finne ut av hva de svarte.

Snakk med en Mercer konsulent

Vi vil kontakte deg innen kort tid.
*Obligatoriske felt