Utfordringene med eldre og automatisering | Mercer

Utfordringene med eldre og automatisering

Våre publikasjoner /

The Twin Threats of Aging and Automation
 • Calendar17 juli 2018

  Eldre arbeidstakere og automatisering på arbeidsplassen endrer morgendagens arbeidsstyrke. 

  De to faktorene; eldre og automatisering kan være en risko men også skape muligheter for arbeidsgiver. Eldre arbeidstakere står i fare for å bli byttet ut med ny teknologi, og er ofte oversett som aktuelle ressurser for å øke produktiviteten. For å møte denne utfordringen bør arbeidsgivere  se på de unike evnene til denne gruppen ansatte og inkludere de i en del av bedriftens digitale strategi.

  Faktum er at bedrifter som ikke inkluderer eldre ansatte i sine strategier risikerer å øke arbeidsledigheten og være underbemannet i dette segmentet, noe som kan føre til sosial instabilitet og at man går glipp av en god mulighet til å øke produktiviteten.  

  Mercers rapport, The Twin Threats of Aging and Automation, fokuserer på 15 store markeder for å undersøke og kvantifisere risikoen for rask aldring i samfunnet og eldre arbeiders mottakelighet for automatisering. Viktige funn inkluderer:

  • Land med høyere aldringsnivåer står også overfor en høyere risiko for automatisering av disse jobbene
  • Eldre arbeidstakere i Kina og Vietnam har størst risiko for å bli automatisert, med 76% av oppgaver utført av eldre arbeidere i Kina og 69% i Vietnam, står de i fare for å bli erstattet av teknologi.
  • Canada og Australia har de laveste aldringsnivåene og det laveste gjennomsnittet for eldre arbeidstakers automatiseringsrisiko (henholdsvis 47% og 42%), noe som gjør eldre arbeidstakere i disse landene minst utsatt for automatisering.
  • I Tyskland er eldre arbeidstakere i gjennomsnitt 57% automatiserbare.
  • I USA utfører de eldre arbeid som i gjennomsnitt er 52% automatiserbare.
  • Nøkkelfaktorer som bidrar til å forklare en høyere risiko for automatisering av eldre arbeidskraft inkluderer utdanningsnivåer, industrielle strukturer, offentlige utgifter og styrken av juridiske rettigheter i finansielle systemer.

   

    Last ned rapporten "The Twin Threats of Aging and Automation" (engelsk)
  Fyll inn detaljene i skjemaet under og motta rapporten på email.
  *Obligatoriske felt