Økonomisk trygghet | Digitale verktøy | Mercer

Digitale verktøy fremmer økonomisk trygghet

Digitale verktøy fremmer økonomisk trygghet

WEF og Mercer presenterer nye funn i Healthy, Wealthy Work- Wise rapporten

Fremtiden for økonomisk trygghet er digital

Mercers Healthy, Wealthy and Work-Wise: The New Imperatives for Financial Security undersøker hvilke krefter som har stor innvirkning på hvordan folk lever, jobber og sparer. Denne rapporten et Mercer initiativ som utstyrer alle beslutningstakere - regjeringer, arbeidsgivere og individer - med innsikt, data og digitale løsninger som er nødvendig for å tilby personlige løsninger og ansattgoder som møter de ansattes behov.

Vi har sett nærmere på hvordan teknologi kan bidra til at ansatte sparer mer. Denne ferske rapporten Technology: Driving a Revolution in Financial Fitness, undersøker hvorfor smarte bedrifter bruker teknologi for å bedre helse, øke verdiopplevelsen av ansattgoder og den økonomiske trygghet hos sine ansatte og deres familier.

Klikk på den Nordiske plakaten under for å få et overblikk over hvordan digitale verktøy påvirker vår økonomiske trygghet 
 

 

Online verktøy i Norden  

  • 81% er interessert i finansielle digitale verktøy.
  • 78% ønsker tilgang via mobilen til ansattgoder, men kun 51% av arbeidsgivere tilbyr dette.
  • Ansatte ønsker digitale verktøy som "Hjelper Meg Hjelpe Meg Selv", men de må være sikre, enkle å bruke og uten komplisert fagspråk.
  • 90% har tillitt til at deres arbeidsgiver gir dem gode råd om planlegging, sparing og investering.

På tide å pensjonere pensjon?

  • 87% sier at å tilegne seg ny kunnskap er den viktigste muligheten og fordelen på jobb
  • 53% ser for seg at de fortsetter å jobbe etter forbentet pensjonstid
  • 2/3 foventer å leve lenger enn 80 år, men kun 40% er sikre på at de har råd til det

Les artikkelen; Er det på tide på pensjonere pensjon, eller bare redefinere begrepet?

Hvordan kan Mercer hjelpe?

Økonomisk trygghet er en utfordring for alle land, organisasjoner og individer i dag.  Ledere må samarbeide for a sikre at økonomisk trygghet ikke blir neste genereasjons byrde, og grepene på tas nå.   

Mercers oppsett for pensjon, investering og økonomisk trygghet hos ansatte hjelper arbeidsgivere å ta grep for å redusere stress og bekymringer, slik at ansatte kan øke sitt engasjement og produktivitet på arbeidsplassen.  

  Last ned rapporten
Du vil motta rapporten via e-post.
*Obligatoriske felt
Relaterte

Styrke attraktivitet, lojalitet og produktivitet

Mercer hjelper arbeidsgiver med å sikre at de ansatte kan fokusere på det de gjør best, nemlig jobben sin. Vill de vite hvordan? Les Mercer's Look at 2018!

Les Mer
Digital kompetanse

Hvordan konkurrer du om «digital» talent? Over hele verden og i alle næringer står bedriftsledere overfor denne utfordringen, og tiden er inne for å tenke og handle. Bedrifter vil møte et økende press på å innse at de ikke lengre kan eie sine ansatte.

Les Mer
På tide å pensjonere pensjon?

Når det gjelder økonomisk trygghet står organisasjoner ovenfor en reell risiko knyttet til ansattes produktivitet og engasjement.

Les Mer
De viktigste talent trendene i 2018

Når det gjelder økonomisk trygghet står organisasjoner ovenfor en reell risiko knyttet til ansattes produktivitet og engasjement.

Les mer