Pensjonsundersøkelsen 2018 | Mercer Norge

Den norske pensjonsundersøkelsen

Pensjonsplanens bærekraft

Den norske Pensjonsundersøkelsen

Mercer Marsh Benefits gjennomfører årlig en grundig undersøkelse for å kartlegge det norske pensjonsmarkedet. Innsamling av data for 2019 har startet nå.

Mercer Marsh Benefits gjennomfører årlig en grundig undersøkelse for å kartlegge det norske pensjonsmarkedet. Med denne undersøkelsen vil bedrifter få tilgang til viktig markedsinformasjon og benchmark data som kan hjelpe dem å optimalisere sine pensjonsplaner og forbedre den økonomiske tryggheten hos sine ansatte. Ved å gjøre dette kan bedrifter forbedre sitt verdiforslag til sine ansatte, bli mer attraktive som arbeidsgivere og øke ansattes produktivitet samt lojalitet.    Viktige funn i 2018 undersøkelsen

I et market som stadig endrer seg er det nødvendig å samle markedsdata for å kunne ta de rette avgjørelsene, men å tolke markedsdata er like viktig. Dette er grunnen til at denne pensjonsundersøkelsen også inkluderer kvalitative kommentarer basert på både data og kunnskap om markedet.

Pensjonsundersøkelsen fra 2018 viser at 70% av arbeidsgivere ikke har regelmessig kommunikasjon med sine ansatte om sine pensjonsplaner. Om du tar i betraktning at 90% av nordmenn stoler på at deres arbeidsgiver skal gi dem trygge og uavhengige råd om investering og sparing til pensjon (Healthy, Wealthy and Work-Wise rapporten 2018), er det et stor potensiale for arbeidsgivere å møte denne forventingen ved å implementere en mer målrettet og regelmessig kommunikasjonsplan på dette temaet.


Et annet interessant funn er at 31% av bedrifter har planer om å øke bidragssatsene innen 1-4 år. Dette bekrefter vårt inntrykk av et market som er i bevegelse.

Et mer overraskende funn er at menn er mer villig til vurdere ekstra bidrag til kvinner for å oppnå likestilling enn det kvinner er selv! Like overraskende er det at ikke mer enn 28% av bedriftene vil vurdere høyere bidrag til kvinner for å oppnå den samme forventede pensjonen.

Rapporten gir deg svar på spørsmål som:

  • Hva er trendene i det norske pensjonsmarkedet?
  • Hva er innskuddssatsene for det generelle markedet, og for din bransje?
  • Hvilke kriterier er viktigst når man når man velger pensjonsleverandør?
  • Hva gjør de små kontra de store bedriftene?
  • Hvor mange inkluder bonus og andre kompensasjonselementer i pensjonsgrunnlaget det generelle markedet og i de ulike bransjene?
  • Hva er synet på likestilte pensjonsplaner i markedet?
  • Hva er nivået på risikodekningene i din bransje?
  • Hvilke industrier har de høyeste og laveste innskuddsratene?
  • Hvilke type topp-hat ordninger er vanlig i det generelle markedet og i de ulike bransjene?


Ønsker du å vite mer om vår Pensjonsundersøkelse?

Om du ønsker å vite mer om vår pensjonsundersøkelse og hvordan du kan motta 2018 Pension Survey Report, vennligst fyll ut skjemaet under. Denne rapporten vil gi deg verdifull markedskunnskap og innsiktsfull benchmark data du kan bruke for å optimalisere din pensjonsplan, utføre god DC Governance og forbedre den økonomiske tryggheten hos dine ansatte.

  Kontakt oss i Mercer Norge om du har spørsmål eller ønsker å motta 2018 Pension Survey rapporten
Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt