Pensjonsundersøkelsen 2018 | Mercer Norge

Den norske pensjonsundersøkelsen

Pensjonsplanens bærekraft

Den norske Pensjonsundersøkelsen

Dette er det fjerde året Mercer Norge gjennomfører pensjonsundersøkelsen, som inkluderer 386 respondenter og mer enn 226.000 ansatte i 18 ulike bransjer.

Pensjonsplanens bærekraft

Vi gjennomfører årlig en grundig undersøkelse for å kartlegge det norske pensjonsmarkedet. Med denne undersøkelsen vil bedrifter få tilgang til viktig markedsinformasjon og benchmark data som kan hjelpe dem å optimalisere sine pensjonsplaner og forbedre den økonomiske tryggheten hos sine ansatte. Ved å gjøre dette kan bedrifter forbedre sitt verdiforslag til sine ansatte, bli mer attraktive som arbeidsgivere og øke ansattes produktivitet samt lojalitet.

Viktige funn i 2019 undersøkelsen:

· Kun halvparten (54%) av alle arbeidsgivere tror pensjonsordningen de tilbyr ansatte, sammen med folketrygden, vil være tilstrekkelig

· 86% av arbeidsgivere mener det er viktig å regelmessig evaluere pensjonsordningen, men kun 13% har faktisk gjort dette siden de innførte innskuddspensjon

· Over halvparten av arbeidsgivere (58%) vil legge mer vekt på bærekraftige investeringer i kapitalforvaltning av deres pensjonsmidler

 

Nytt i årets pensjonsundersøkelse er fokuset på bærekraft og ESG (miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold). Med det lange perspektivet pensjonssparing innebærer, regnes det som en god match å ha et investeringsfokus på ESG. Svarene i undesøkelsen viser imidlertid at respondentene har en overdreven oppfatning av arbeidsgivers fokus på bærekraft. 58% av de spurte er sikre på at de vil legge mer vekt på bærekraft i fremtidige beslutninger om pensjonsleverandører, mens 10% er sikre på at de ikke vil gjøre det. Mellom disse tallene er hele 32% usikre på hvordan arbeidsgiverne skal håndtere bærekraft i pensjonssparingen.

 

Ønsker du å vite mer om vår Pensjonsundersøkelse?

Om du ønsker å vite mer om vår pensjonsundersøkelse og hvordan du kan motta 2019 Pension Survey Report, vennligst fyll ut skjemaet under. 

Rapporten gir deg svar på spørsmål som:
- Hva er trendene i det norske pensjonsmarkedet?
- Hva er innskuddssatsene for det generelle markedet, og for din bransje?
- Hvilke kriterier er viktigst når man når man velger pensjonsleverandør?
- Hva gjør de små kontra de store bedriftene?
- Hvor mange inkluder bonus og andre kompensasjonselementer i pensjonsgrunnlaget det generelle markedet og i de ulike bransjene?
- Hva er synet på likestilte pensjonsplaner i markedet?
- Hva er nivået på risikodekningene i din bransje?
- Hvilke industrier har de høyeste og laveste innskuddsratene?
- Hvilke type topp-hat ordninger er vanlig i det generelle markedet og i de ulike bransjene?

  Kontakt oss i Mercer Norge i dag for å få vite mer om pensjonsundersøkelsen, og hvordan du kan motta den fullstendige rapporten for 2019.
Vennligst fyll inn dine detaljer under
*Obligatoriske felt