Defensive verdipapirer | Mercer Norge

Defensive verdipapirer – Vil obligasjoner være redningen når neste finanskrise inntreffer?

Våre publikasjoner / Den globale økonomien

Defensive verdipapirer – Vil obligasjoner være redningen når neste finanskrise inntreffer?
Calendar14 november 2017

Phil Edwards, Mercer Investments’ globale leder innen Strategic Research, deler med Asset TV sitt syn på den tradisjonelle 60/40 investeringsporteføljen, og om dennes historiske suksess kan gjentas også i fremtiden. Han lanserer også konkrete tiltak investorer kan innføre i et marked med økende inflasjon og økende avkastning.

Før investorer vurderer hvilke endringer i investeringsporteføljen som er hensiktsmessige, bør de ha en klar formening om hvilke typer markedsendringer de ikke kan bære.

Vil obligasjoner være redningen når neste finanskrise inntreffer?

Med utgangspunkt i at aksjemarkedene når nye høyder, samtidig som avkastning på obligasjoner er historisk lav, er det sannsynlig at investeringsporteføljer med hovedvekt på aksjer og obligasjoner, som gjennom de siste åtte år har hatt suksess, vil støte på utfordringer de neste fem til ti årene. Disse utfordringene inkluderer blant annet en forventning om lav avkastning og uforutsigbarhet med hensyn til hvordan aksjer og obligasjoner påvirkes av gitte økonomiske scenarioer.

 

 

 

  Snakk med en Mercer konsulent
Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt