Building a Bridge to Sustainable Infrastructure | Mercer

Building a Bridge to Sustainable Infrastructure | Mercer

Responsible Investment

30 Global Initiatives Driving Investment in Sustainable Infrastructure

Learn about the importance of sustainable infrastructure,  challenges you may face in coordinating investment for sustainable infrastructure projects, and potential solutions to alleviate current obstacles.

Download the full report to learn about the global ecosystem of initiatives focused on overcoming obstacles to investment in sustainable infrastructure—and how to use them to address the sustainable investment funding gap.

Categorizing the Initiatives

Mercer and the Inter-American Development Bank identified 30 initiatives as having sustainable infrastructure as a core focus, supporting investment in infrastructure and having scale, or strong potential for scale (through membership or partnerships). 

Sustainable Infrastructure - Categorizing the Initiatives

Den private sektoren, spesielt institusjonelle investorer som pensjonskasser, investeringsforvaltere og forsikringsselskaper, er potensielt en betydelig finansieringskilde for bærekraftige infrastrukturprosjekter.

“Building a Bridge to Sustainable Infrastructure” vurderer innflytelsen fra de globale tiltakene som er rettet mot å håndtere hindringene for private investeringer i bærekraftig infrastruktur. Siden 2013 har vi sett at aktiviteter som er målrettet mot å påvirke investorens tankegang, får betydelig fart - en kritisk utvikling gitt at investorallokeringene må skje hurtig for å lukke finansieringsgapet.

Next Steps

A key finding of the report is that while there are many initiatives working to promote investment in sustainable infrastructure there is a need for improved collaboration. The report calls for four main steps:  

Sustainable Infrastructure - Next Steps


Shared research between Mercer and Inter-American Development Bank (IDB)

  Download PDF
Please provide your details to download Mercer's white paper 'Building a Bridge to Sustainable Infrastructure'
*Obligatoriske felt