Bærekraftige Investeringer

Bærekraftige investeringer: Integrering av ESG risiko og muligheter i investeringsprosessen.

Investeringssuksess

Bærekraftige Investeringer

Gjennom implementering av "ESG"- faktorer i investeringene vil investorer kunne skape langsiktige og bærekraftige verdier

Bærekraftige investeringer referer ofte til investorers håndtering av «ESG» (environmental, social og governance) - faktorer.  ESG-begrepet favner bredt, og det inkluderer områder som selskapsorganisering, klima- og miljøforhold, vann- og ressursbruk, HMS, menneske- og barnerettigheter, anti-korrupsjon og styre- og ledelseskompetanse.

Gjennom implementering av ESG-faktorer i investeringene vil investorer kunne skape langsiktige og bærekraftige verdier, noe som er et viktig aspekt for Mercer.

Mercer er ledende innenfor utvikling og analyse av bærekraftige investeringer og har hatt et dedikert team med spesialister siden 2004.

Redusere risiko knyttet til ESG

I Mercer hjelper vi våre investorkunder med å redusere risiko knyttet til ESG, utøve aktivt eierskap, samt definere investeringsstrategier rettet mot langsiktig avkastning og bærekraftig vekst.

Vi hjelper også investorer som søker en bedre tilpasning mellom organisasjonens verdier, retningslinjer og faktiske investeringer.

The Pursuit of Sustainable Returns

Mercer har utviklet en komplett guide som beskriver alle driverne for å håndtere bærekraftige veksttrender på porteføljenivå for de størst aktivaklassene, «Pursuit of Sustainable Returns». Et sammendrag er tilgjengelig til høyre.

Over ti år med innovasjon og analyser

Vårt bærekraft team har lang erfaring med analyser, utvikling av nye rapporterings verktøy og innovative løsninger, ofte i partnerskap med ledende aktører innenfor bærekraft og ansvarlige investeringer. Vi følger tett med på trendene og har gjennom vår rapport «Investing in a Time of Climate Change» i samarbeid med World Economic Forum fått bekreftet at klimaendringer er en investeringsrisiko man ikke lengre kan ignorere. 

  Snakk med en Mercer konsulent
Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt
Relaterte

Relaterte publikasjoner

Pensjon og Kapitalforvaltning

Mercers globale team på 1300 eksperter og mer enn 130 forvalteranalytikere har dyptgående kunnskap innen kapitalforvaltning og pensjons løsninger.

Bærekraftig infrastruktur

I denne rapporten kan du lese mer om de globale initiativene som fokuserer på utfordringene innen investering i bærekraftig infrastruktur – og hvordan du kan bruke dem for å adressere finansieringsgapet.

2018 Investeringstemaer og -muligheter

Mercers 2018 Investeringstemaer og -muligheter retter oppmerksomhet omkring de økonomiske kreftene vi mener vil forme markedsdynamikken i de kommende år.

Investering i globale høyrentefond

Investorer som ønsker økt diversifisering av sin investeringsportefølje bør vurdere enn global tilnærming til investeringer i høyrentefond.

Mercers investeringssyn 2018

Hvis du ønsker å vite mer om hva som fører til investeringssuksess, i les mer i fullversjonen av Mercers investeringssyn.

Defensive verdipapirer

Phil Edwards, Mercer Investments’ globale leder innen Strategic Research, deler med Asset TV sitt syn på den tradisjonelle 60/40 investeringsporteføljen.