Vedlegg 1

 

Dette er de viktigste rettslige grunnlagene som berettiger vår bruk av dine opplysninger:

 

Samtykke: når du har samtykker til vår bruk av dine opplysninger skal du ha blitt vist et samtykkeskjema i forbindelse med enhver slik bruk og kan trekke tilbake ditt samtykke som angitt i slik skjema, eller ved å sende oss en e-post til privacycoordinator@mercer.com.

Kontraktsutøvelse: når vi behøver din informasjon for å inngå eller gjennomføre vår kontrakt med deg.

Rettslige forpliktelser: når vi behøver å bruke dine opplysninger for å overholde våre rettslige forpliktelser.

Legitime interesser: når vi bruker dine opplysninger for å oppnå en legitim interesse og våre grunner for å bruke dem oppveier eventuelle negative virkninger for dine databeskyttelsesrettigheter.

Rettskrav: når dine opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne forsvare, straffeforfølge eller gjøre et krav gjeldende mot deg, oss eller en tredjepart.