Ansattes økonomiske trygghet
Vi vil leve til 100- hvordan får vi råd til det? Ny forskning fra the World Economic Forum

Hvor godt forberedt er vi på å forsørge oss selv og fremtidige generasjoner når alderdommen inntreffer? En ny rapport fra the World Economic Forum (WEF), i samarbeid med Mercer, We’ll live To 100 – How Can We Afford it? gir urovekkende framtidsutsikter.

I følge den nye forskningen til WEF, er gapet mellom  samlede besparelser og det forventede årlige pensjonsbehovet, i dag 70 billioner $. Det tilsvarer én og en halv gang  det samlede bruttonasjonalproduktet til de åtte landene rapporten tar for seg – Australia, Canada, Kina, India, Japan, Nederland, Storbritannia og USA.  Samlet utgjør disse landene 44% av verdens befolkning [1] og 57% av verdens økonomiske aktivitet. [2]

Et enda mer bekymringsverdig funn i rapporten, er at disse landene er på stø kurs mot en samlet mangel på 400 billioner $ innen 2050 – det vil si at gapet vil vokse med 28 milliarder $ hver dag mellom i dag og 2050.

For å møte utfordringene myndigheter, arbeidsgivere og individer står overfor, jobber Mercer sammen med industrieksperter for å hjelpe til med å omdefinere pensjon. Klikk her for å delta i samtalen.

[1] http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
[2] http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf

Meld deg på vårt nyhetsbrev

*Obligatoriske felt.
*Required Fields