Morgendagens arbeidsstyrke
2017 Talent Trends undersøkelse Mercer

I årets undersøkelse ble det samlet inn informasjon fra mer enn 400 toppledere, 1700 HR-fagfolk, 5400 ansatte på tvers av  20 industrier i 37 land verden over. Teknologiske fremskritt omformer verdier, gjør mennesker og informasjon mer tilgjengelig, og omdefinerer hvordan man jobber. Samtidig gjør endringene i den demografiske profilen til ansatte, og forventningene disse har til arbeidsopplevelsen, at den tradisjonelle modellen av hva det vil si å «gå på jobb» utfordres. Selvbestemmelse i en turbulent verden er et overordnet tema som gjennomsyrer hvordan bedriftsledere, HR-fagfolk og ansatte ser på fremtiden.

Delta i 2018 undersøkelsen:

Fire nøkkeltrender fra årets undersøkelse


Intensjonell vekst: Å drive en modig, endringsorientert agenda

93 % av bedriftsledere planlegger å gjøre en endring i bedriften i løpet av de neste to årene. Det handler ikke lenger om evolusjon, men om hele tiden å ligge i forkant ved å forandre organisasjonsstrukturer og stillinger for å oppnå økt effektivitet, smidighet og kundeintimitet. Å sørge for at enkeltmennesket ikke drukner i jaget etter endring vil bli kritisk for å oppnå substansiell vekst.

Endringer i hva vi verdsetter: Behov for et nytt belønningsparadigme

Rettferdige og konkurransedyktige lønninger og muligheter for forfremmelse er høyt prioritert hos ansatte i år, noe som ikke er overraskende med tanke på den høye graden av usikkerhet og endring i dagens klima. Men det handler ikke bare om finansielle resultater eller aktivitetsmål – 97 % av alle ansatte legger vekt på at de vil bli verdsatt og belønnet for bredden av det de bidrar med hver eneste dag.

En arbeidsplass for meg: Personliggjøring av arbeidsopplevelsen

Ansatte forventer i høyere grad enn før at arbeidsgiver tilpasser seg deres individuelle omstendigheter. Selskaper svarer ved å ta «hele mennesket» i betraktning, og øke muligheten for fleksible arbeidsdager for sine ansatte – 63 % har allerede utarbeidet en fleksibel politikk. Fremskritt i teknologien muliggjør individuelle valg uten å tillegge HR en administrativ byrde.

Jakten på innsikt: Forutseende analyser er fortsatte utenfor rekkevidde

Selv om fremskritt i teknologien tilrettelegger for både samling og analyse av store mengder data, gjør selskaper verden over lite fremskritt i å bruke analysen til å ta informerte avgjørelser. Veldig få er i stand til å bruke informasjon for å skape innsikt, og nesten én av fem genererer kun grunnleggende beskrivende rapporter og historiske trendanalyser.

Tre imperativer for å hjelpe selskaper fremover


Mye har blitt sagt om en organisasjons mulighet til å komme sterkere tilbake i møte med motgang. Det er likevel viktig å vite at avbrytelser ikke bare gir motgang, det gir også muligheter. Derfor vil årets trendundersøkelse også komme med tre handlingskraftige råd som kan hjelpe din bedrift med å gjøre fremskritt.

1. Tiltrekke seg og holde på morgendagens arbeidsstyrke

Én av tre ansatte er fornøyd i sin nåværende rolle, men planlegger fortsatt å forlate den i løpet av de neste 12 månedene. Hvordan kan du forsikre at din administrende direktører en naturlig del av selskapets DNA, og gir ansatte god grunn til å bli værende samt tiltrekke seg nye talenter?

2. Bygge for en ukjent fremtid

Hvordan forbereder du arbeidsstyrken på jobber som ikke ennå eksisterer? Hvordan utnytter du den fulle bredden av organisasjonens institusjonelle kunnskap, og sørger for at de beste ideene blir hørt? Kun 42 % av ansatte sier at selskapene deres gjør det lett å være innovativ.

3. Kultivere trivsel blant ansatte

Hva skal det til for at folk trives på jobb? 83 % av ansatte føler allerede at de kan være sitt autentiske seg på jobb. Men hva kan selskapene gjøre for å sørge for at alle føler seg både inspirerte og innflytelsesrike nok til å bidra?

Last ned vår Global Talent Trends

Du vil motta rapporten via e-post.
*Required Fields