Sjekkliste over prioriteter for innskuddsbaserte pensjonsplaner

I en verden som er i konstant endring, er det viktig å være årvåken i forbindelse med innskuddsbaserte pensjonsplaner. Uansett hvor sterk din styrings- og kontrollstruktur er, så må alle innskuddsbaserte pensjonsplaner utvikle seg i takt med endringer i lover og forskrifter, samt bransjetrender og enkeltpersoners skiftende behov. Det som kanskje var ideelt for tre eller fem år siden er ikke nødvendigvis ideelt i dag.

Med dette i tankene, oppfordrer vi forvaltere av innskuddsbaserte pensjonsplaner til å vurdere følgende.  

 1. Tar du alle komponentene i den enkeltes økonomiske behov i betraktning, bortsett fra bare pensjon?
 2. Har ansattes nedbetaling av studielån en plass innenfor ditt system, i tillegg til matchende pensjonsbidrag for ansatte?
 3. Hvilke signaler gir ditt bidrag og matchende system om sparing? Bør du utvide matchen? Har du virkelig behov for en trygg havn hvis du bruker automatisk innmelding?
 4. Er ditt eksisterende kundeprogram egnet til din innskuddsbaserte pensjonsplan, særlig med tanke på den nye forvaltningsregelen?
 5. Hvor passende er ditt verdipapirfond for den innskuddsbaserte pensjonsplanen og deltakerne?
 6. Forstår du de unike behovene til deltakerne (og de som ikke deltar)?
 7. Bør du delegere forvaltningsansvaret? 
 8. Håndteres risikoen i forbindelse med datasikkerhet på en adekvat måte?
 9. Er det på tide å vurdere (revurdere) alternativer for pensjonsinntekt?
 10. Har du vurdert virkningen av "DOL Fiduciary Rule"?
 11. Er gebyrstrukturen for investeringer passende?