Investering i globale høyrentefond i dag utgjør en attraktiv mulighet for investorer

Markedet for globale høyrentefond har allerede vært i fremvekst i flere tiår. Historisk har dette markedet vært dominert av Amerikanske utstedere, men består nå av utstedere verden over. Investorer som ønsker økt diversifisering av sin investeringsportefølje, samt større muligheter for å oppnå meravkastning utover indeks, bør vurdere enn global tilnærming til investeringer i høyrentefond.

Som følge av økt diversifisering kan investeringer i globale høyrentefond gi bedre beskyttelse mot risiko tilknyttet geografi, utstedere og bransjer, i forhold til fond som kun opererer innenfor et amerikansk, europeisk eller fremvoksende marked. I tillegg vil en global investeringsportefølje, ved å ha tilgang til et bredere investeringsunivers, øke mulighetene for å oppnå meravkastning utover indeks.

Last ned vår rapporten

Du vil motta rapporten via e-post.
*Required Fields