”Hvis man tar de topp ti prosent ansatte i en bedrift, og deretter tar ti prosent av disse igjen, da har man en tradisjonell talent pool. Det er de som leverer mer enn forventet, gir av seg selv, og som er opptatt av å vokse selv og å bidra til utvikling i bedriften. Disse menneskene er kritisk for virksomheten, vanskelige å erstatte og krevende å tilfredsstille.”

 

Slik beskriver leder for karriere og belønning i Mercer, Cecilie Pedersen, talenter. Hun jobber daglig med store norske selskaper som etterspør konkurransedyktige belønnings- og incentiv-systemer og bedre organisering av selskapets betingelser.

 

Dine medarbeidere er din viktigste ressurs – belønn dem deretter.

Hvordan tiltrekker man seg talentene?

 

”Det er en blanding av flere ting, og alt fra fleksibel arbeidstid, work life balance, tydelige karrieremuligheter og personlig utvikling er viktig. Og så er belønning alltid viktig. Lønn, og det å ikke måtte bekymre seg men å være økonomisk trygg,” sier Pedersen og fortsetter:

 

  • ”Ansatte bruker mye tid på økonomiske bekymringer og aktiviteter knyttet til dette. Dette ertid man ellers kunne brukt på effektivt arbeid, hvis man hadde hatt senkede skuldre og kunnet fokusere på det man skal.”
  • 8 av 10 ansatte sier de ville prestert bedre på jobb, opplevd mindre økonomisk utrygghet og mer lojalitet til virksomheten om arbeidsgiver hadde bedre ansattgoder.
  • 4 av 10 næringslivsledere tror kampen om talentene vil bli mer krevende i tiden fremover.

 

Hun tror det ligger et stort potensiale for ledere og virksomheter i å vurdere hvordan belønningssystemene er bygget opp, hvordan de kan sammenliknes med konkurrenter, og hvor godt de ansatte kjenner til programmene. Og hun legger til «Et lønns- og belønningssystem må være knyttet til bedriftens langsiktige strategiske mål, og også samkjøres med det det etablerte karriere- og kompetanseutviklingsprogram i selskapet».

Vil du vite mer om hvordan du kan vinne talentjakten? Les "Mercer's Look at 2018"

Vil du vite mer om hvordan du kan vinne talentjakten? Les "Mercer's Look at 2018"

Du vil motta rapporten via e-post.

*Required Fields
Mer på Økonomiske Trygghet