Vi lever i en verden som stadig er i endring, og fremtiden er usikker. Nye tall fra Mercers pensjonsindeks avslører at Norges pensjonssystem er i forfall, og at det stadig blir mindre bærekraftig. Viktige spørsmål i denne sammenheng er hvordan denne situasjonen vil utvikle seg i fremtiden, og hva vi må gjøre for å sikre en mer robust pensjonsordning. Da er spørsmålet, hvordan vil dette utvikle seg i fremtiden – og hva må vi gjøre for å sikre en mer robust pensjonsordning? Jostein Dahl Ese og Tore Martin Andersen, som begge sitter i ledelsen for Mercer Marsh Benefits Norge, gir innsikt i situasjonen.

 

Tall fra Mercers nylig publiserte pensjonsindeks viser at Norges pensjonssystem rangeres som nummer 8 totalt av de ulike systemene, og 16 når det gjelder bærekraftighet. Pensjonsindeksen, som sammenligner pensjonssystemene i 39 land med fokus på ulike kriterier, viser at Norges pensjonssystem er det 8. beste i verden totalt – men det scorer dårlig på bærekraftighet. Faktisk fremkommer det av de nye tallene at den norske pensjonsordningen blir verre hvert år, og at både Sverige og Danmark ligger høyere på listen enn Norge.

 

Tore forklarer at grunnen til at pensjonsordningen i Norge i dag fungerer dårlig sammenlignet med våre naboland, er at verken myndighetene eller innbyggerne har gode nok systemer for å spare til pensjon.

“Myndighetene finansierer utbetaling fra folketrygden løpende over statsbudsjettet, og innbyggerne bidrar lite til å sikre fremtiden ved egensparing. Myndighetene bidrar i svært liten grad til å stimulere til egensparing, noe som kunne vært gjort gjennom å tilby skattefordeler til ansatte og ved å gjøre det lettere og mer fleksibelt å spare via arbeidsgivernes pensjonsordninger,” sier han.

 

Mange lurer på hvor sterkt Norges pensjonssystem står for øyeblikket. Både Tore og Jostein påpeker at mange nordmenn har god tiltro til systemet vårt – men ikke alle har like god forståelse av de økonomiske realitetene vi står overfor.

 

“Nordmenn har stor tillit til at pensjonssystemet er solid og gir en god pensjon,” sier Tore. ”Mange lever fortsatt i den tro at de vil få ca 66% av sluttlønn i pensjon, men faktum er at nordmenn vil få en mye lavere pensjon enn forventet. Årsaken er både endringer i folketrygden og at arbeidsgivere har endret sine pensjonsordninger de siste 10-15 årene. De fleste må spare i tillegg eller arve penger for å kunne oppnå forventet levestandard.” Les hele artikkelen

     

Jostein Dahl Ese
Jostein Dahl Ese
Mercer Marsh Benefits
Tore Martin Andersen
Tore Martin Andersen
Mercer Marsh Benefits

Les hele artikkelen her