Healthy, Wealthy and Work-Wise er en undersøkelse utviklet av Mercer som skal gi alle beslutningstakere, regjeringer, arbeidsgivere og individer den innsikten, dataen og de tekniske løsningene som trengs for å tilby personlige planer og fordeler som møter de ansattes behov. Vi samler eksperter på området, for å hjelpe mennesker til å leve det livet de ønsker i dag, og sikre livskvaliteten de ønsker i morgen.Rapportene som publiseres fra denne undersøkelsen presenterer hva som har den største innflytelsen på hvordan folk bor, jobber og sparer. Undersøkelsen ble gjennomført i 12 land, med 7000 ansatte og 600 ledere fra privat og offentlig sektor.

 

  Health is Vital to Wealth

 

Den nyeste rapporten som nå har blitt publisert; Health is Vital to Wealth ser nærmere på hvordan bedriften kan støtte helsen til en stadig eldre arbeidsstyrke. Last ned rapporten her.

Bedrifter kommer til å trenge eldre medarbeidere for å møte mangelen på talent, og for å dele sin unike kunnskap, ferdigheter og erfaring. Siden de eldre medarbeiderne vil være en viktig del av arbeidsstyrken i de kommende årene, må bedriftene hjelpe til å tilrettelegge for dette.

 

“Health is particularly important when relying on staying healthy to work as long as necessary – and when it comes to enjoying a desired quality of life in later years”

 

– Renée McGowan,
CEO, Asia

 

 

 
TALL FOR NORDEN:
 
 • 45% sier de er noe stresset over sin økonomiske situasjon
 • Kun 25% er sikre på at de vil ha mulighet til å jobbe så lenge de ønsker
 • 41% beskrev sin helse som "excellent" eller "very good" i forhold til å utføre sin jobb
 • Ansatte rangerte god helse på plass nummer 1 for å ha god livskvalitet som pensjonister

 

  Technology: Driving a Revolution in Financial Fitness

   

 

  Time to Retire Retirement

Last ned rapporten "Health is Vital to Wealth" - Du vil motta en link til rapporten på email

Last ned rapporten, eller ta kontakt med oss i Mercer Norge

*Required Fields