Fremtiden for økonomisk trygghet er digital

 

Mercers Healthy, Wealthy and Work-Wise: The New Imperatives for Financial Security undersøker hvilke krefter som har stor innvirkning på hvordan folk lever, jobber og sparer. Denne rapporten et Mercer initiativ som utstyrer alle beslutningstakere - regjeringer, arbeidsgivere og individer - med innsikt, data og digitale løsninger som er nødvendig for å tilby personlige løsninger og ansattgoder som møter de ansattes behov.

 

Vi har sett nærmere på hvordan teknologi kan bidra til at ansatte sparer mer. Denne ferske rapporten Technology: Driving a Revolution in Financial Fitness, undersøker hvorfor smarte bedrifter bruker teknologi for å bedre helse, øke verdiopplevelsen av ansattgoder og den økonomiske trygghet hos sine ansatte og deres familier

 

 

 

Klikk på den Nordiske plakaten under for å få et overblikk over hvordan digitale verktøy påvirker vår økonomiske trygghet

Online verktøy i Norden  

  • 81% er interessert i finansielle digitale verktøy.
  • 78% ønsker tilgang via mobilen til ansattgoder, men kun 51% av arbeidsgivere tilbyr dette.
  • Ansatte ønsker digitale verktøy som "Hjelper Meg Hjelpe Meg Selv", men de må være sikre, enkle å bruke og uten komplisert fagspråk.
  • 90% har tillitt til at deres arbeidsgiver gir dem gode råd om planlegging, sparing og investering.

 

På tide å pensjonere pensjon?

 

  • 87% sier at å tilegne seg ny kunnskap er den viktigste muligheten og fordelen på jobb
  • 53% ser for seg at de fortsetter å jobbe etter forbentet pensjonstid
  • 2/3 foventer å leve lenger enn 80 år, men kun 40% er sikre på at de har råd til det

 

Les artikkelen; Er det på tide på pensjonere pensjon, eller bare redefinere begrepet?

 

Hvordan kan Mercer hjelpe?

 

Økonomisk trygghet er en utfordring for alle land, organisasjoner og individer i dag.  Ledere må samarbeide for a sikre at økonomisk trygghet ikke blir neste genereasjons byrde, og grepene på tas nå.   

 

Mercers oppsett for pensjon, investering og økonomisk trygghet hos ansatte hjelper arbeidsgivere å ta grep for å redusere stress og bekymringer, slik at ansatte kan øke sitt engasjement og produktivitet på arbeidsplassen.  

Last ned rapporten

Du vil motta rapporten via e-post.

*Required Fields
Relaterte