Alle bedrifter har som mål å gjøre mer med mindre. Teknologiske fremskritt har gjort det mulig å automatisere oppgaver i høy grad og oppmuntrer til mer digitale forretningsmodeller. Disse endringene må møtes med løsninger og de skaper en etterspørsel for nye roller.

 

Hvordan konkurrerer du om «digital» talent? Over hele verden og i alle næringer står bedriftsledere overfor denne utfordringen, og tiden er inne for å tenke og handle. Bedrifter vil møte et økende press på å innse at de ikke lengre kan eie sine ansatte.

 

Mercers tilnærming til dette er modeller som bygger på samarbeid, deling og nettverksbygging – ikke eksklusiv eierskap til talent og ansatte. Dette er et konsept vi kaller «Open-Source talent».

 

Last ned rapporten "Delivering the Workforce for the Future", og/eller kontakt oss i Mercer Norge

*Obligatoriske felt.

*Required Fields