Flere selskaper fornyer sine forretningsmodeller for å bedre utnytte seg av teknologi og tilpasse seg en verden som er i stadig endring. Det har blitt helt klart at de ikke kan lykkes, uten at de ansatte er deres høyeste prioritet.


Mercers 2018 Global Talent Trends Study viser at ledere og ansatte rundt om i verden har forstått at for å skape trivsel, er selskaper avhengig av at deres ansatte er livsvarige elever som vokser sammen med selskapet, omfavner kontinuerlige endringer, mestrer ny teknologi og bygger kunnskap for fremtiden.


I bytte for denne forpliktelsen til å stadig utvikle seg, ønsker ansatte fleksibilitet i hvordan, når og hvor de jobber. De vil at deres karrierer skal tilpasse seg sitt private liv, og ikke omvendt. De ønsker en følelse av velvære, en meningsfull jobb samt den nyeste teknologien og plattformer for å kunne samarbeide og fornye seg sammen.
Så lenge selskaper fokuserer på sine ansatte og deres velvære, vekst og mangfoldige behov, vil de fortsatt ha en sjanse for å vinne kampen om de beste talentene.

Gi de ansatte en meningsfull jobb

De viktigste talent trendene i 2018

Mercer ser spesielt at å inkludere en større mening med jobben i sine verdiforslag til ansatte, gjør at de føler seg mer ivaretatt. Det er ikke lengre nok at HR tiltrekker og beholder talentene i selskapet med kun standard kompensasjon og fordeler. Dette er naturligvis viktige elementer i en arbeidskontrakt, men de er enkle å kopiere og kostbare å endre. Halvparten av de ansatte som deltok i undersøkelsen sier de ønsker å se et større fokus på velvære (fysisk, psykisk og økonomisk). Klikk her for å gå til den globale siden og lese mer om trendene, samt laste ned hele rapporten.

Mercer ser fem viktige grunner til hvorfor bedrifter bør se nærmere på sitt verdiforslag til sine ansatte:

 1. Det vil bli økt konkurranse for de beste talentene
  89% av ledere forventer at vil bli økt konkurranse for talent i 2018
 2. Ny teknologi endrer behovene til de ansatte
  Over 1/3 av kompentansen som vil kreves innen 2020 er ikke sett på som kritiske i dag, og blir heller ikke undervist på universiteter
 3. Ansattes tilfredshet er ikke lengre nok
  40% av ansatte som sier de er tilfreds med jobben sin tenker også på å slutte
 4. Arbeidsgivere differensierer seg ikke
  Kun 2 av 5 mener deres arbeidsgivere har et overbevisende verdiforslag
 5. Å forbedre verdiforslaget til ansatte står høyt på agendaen hos ledere
  Nesten 60% av arbeidsgivere har planer om å revurdere sine belønningsstrategier i løpet av de neste 6-12 månedene

 

Hva vil de ansatte ha?

 

 

 

 

De ansatte er det viktigste en bedrift har. Å til trekke seg og beholde talent er vanskelig om man ikke har de rette lønns- og kompensasjons pakkene – men så fort det er på plass ser ansatte seg rundt etter mer.

 

Ansatte bruker gjennomsnittlig 10 arbeidstimer hver uke på å bekymre seg over sin økonomi – kun 26% av bedriftene har program på plass som bidrar til å sikre økonomisk trygghet for ansatte.

Mercer Norges Pensjonsundersøkelse for 2018 viser blant annet at 70% av arbeidsgivere ikke har regelmessig kommunikasjon til sine ansatte om kunnskap og innsikt i deres pensjonsplaner, og kun 30% av ansatte føler seg sikre på at de kan spare nok til sin pensjon. Dette tyder på at det er stort potensiale for å fylle dette tomrommet mellom hva ansatte i dag ønsker og hva arbeidsgivere tilbyr, og en god måte å starte dette på er å tilby gode og holdbare pensjonsplaner for sine ansatte, med en personlig kommunikasjonsstrategi. Tiden er moden for at selskaper revurderer og styrker sin belønningsstrategi for å bedre utnytte potensiale i sin arbeidsstyrke, samt fremme motivasjonen til hver enkelt ansatt. En god pensjonsplan sikrer økonomisk trygghet, som i gjengjeld gir fornøyde ansatte som bruker mindre tid på å bekymre seg for fremtiden.

Fem råd fra Mercer til deg og din bedrift om hvordan du kan få mer ut av pensjonssparingen (artikkel i Aftenposten 4. juni 2018)

Mercer Norge gjennomfører pensjonsundersøkelsen hvert år for å kunne gi et detaljert bilde av det norske pensjonsmarkedet. Vårt mål er å hjelpe våre kunder å ta bedre valg når det kommer til pensjon, og dermed planlegge bedre for deres ansattes fremtidige pensjon og økonomiske trygghet.  

Rapporten fra 2018 undersøkelsen er nå klar, og ved å klikke på ikonet til høyre kan du lese om interessante funn og kontakte Mercer Norge om du har spørsmål.

Ta kontakt med oss i Mercer Norge

Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.

*Required Fields