Bevar individualismen på arbeidsplassen!

Office workers at informal meeting

Vi snakker ofte om «medarbeiderne» som en kollektiv ensartet gruppe og ledere og HR tenderer til å omtale de og motivere de deretter. Men undersøkelser viser at det er slett ikke slik medarbeiderne ønsker å bli sett.

I forbindelse med vår Talent Trend survey for 2017, svarer 5400 medarbeidere at de ønsker å bli  verdsatt og anerkjent for sin unike kompetanse og ferdigheter.

Medarbeidere som meldte at de fikk energi av  komme på jobb, følte at de ble anerkjent for deres individuelle ferdigheter og at arbeidsgiver utnyttet dette på en positiv måte i forhold til å finne de riktige oppgavene for vedkommende. Medarbeidere som følte det motsatte opplevde ikke at arbeidsgiver anerkjente deres egenskaper eller prøvde å utnytte dette på en positiv måte i forhold til oppgaver og ansvar.

Hvorfor er dette så vanskelig for arbeidsgiver? Og hvorfor er det så viktig at arbeidsgivere bry seg om dette? Når en nyansatt begynner i en organisasjon, vil kanskje ett aspekt av vedkommendes kompetanse og ferdigheter være med på å avgjøre hva som blir deres første stilling – men dette er ikke nødvendigvis den nyansattes absolutte styrke eller ekspertise.

Som arbeidsgivere bør vi bry oss – for dersom de egenskapene som er unike for individet ikke anerkjennes eller benyttes, vil personen sannsynligvis begynne å se seg om etter en ny jobb utenfor organisasjonen.

Det er to hovedpunkter for HR som er viktige for å holde på ansatte:

  1. Ikke sett de ansatte i båser. At Jens ble ansatt i markedsavdelingen betyr ikke at han ikke kan gjøre det like bra på andre områder. Oppfordre de ansatte til å se etter muligheter også utenfor sin avdeling, der andre egenskaper eller nyvunnet ekspertise kan komme til nytte. Å fremme rotasjon for yngre ansatte og tilrettelegge for bytte av jobb innad i organisasjonen kan være effektivt for å holde på talentfulle medarbeidere, som føler at de sitter fast i sin nåværende stilling. medarbeidere som føler at deres egenskaper blir dårlig utnyttet, vil ikke bli værende i firmaet på sikt.
  2. Anerkjenn og belønn de ansatte for hvordan de bidrar på arbeidsplassen, utover at de «får jobben gjort». Positive tilbakemeldinger om bra teamwork, på frivillig arbeid utenfor jobben, engasjement i komiteer eller utenomfaglige aktiviteter med kolleger, er eksempler på hvor de ansatte kan vise egenskaper som ikke har blitt utnyttet i arbeidssammenheng tidligere. Å bite seg merke i det som gjøres utover arbeidsbeskrivelsen, kan bli nøkkelen til å finne den unike sammensetningen av ferdigheter og interesser til hver enkelt medarbeider. Det kan igjen føre til bedre bruk av de egenskapene i jobbsammenheng.

Vi vet at de fleste skifter jobb mange ganger i løpet av sin karriere. Mer tiltalende muligheter og karrierevalg innad i organisasjonen, øker sjansen for at de ansatte ser etter muligheter i bedriften, heller enn å se utover i sin søken etter variasjon og vekst.

Dagens medarbeiderevil ikke behandles som en ensartet gruppe. De vil bli sett, de vil respekteres for sin individualitet og sitt mangfold, og belønnes for sitt unike bidrag til organisasjonen som helhet.  Hva betyr dette så for HR? Jo desto tydeligere karrierestiger og kompetansekrav er definert i oganisasjonen, jo enklere er det for den enkelte medarbeider å se muligheter internt. Dette bør også knyttes opp til selskapets lønns- og belønningsstruktur. På denne måten blir det tydelig for alle hvilke mekanismer som skal til for å utvikle seg og frigjøre mer bruk av egne evner og ferdigheter, samtidig som man belønnes for sin innsats.

Snakk med en Mercer konsulent

Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Required Fields