Å utvikle seg i en disruptet verden

  

Den fjerde industrielle revolusjonen, endring av arbeidsstyrkenes demografi og de ansattes skiftende forventninger utfordrer hva det betyr å "gå på jobb". Hvordan er bedriften din posisjonert til å reagere på disse trendene?

  

Hva som kreves for å blomstre

I dagens dynamiske forretningsmiljø er det ikke nok for bedrifter å overleve - de må blomstre.
Basert på en nylig undersøkelse av mer enn 800 HR og bedriftsledere i 57 land på tvers av 26 næringer, definerer Mercer hvordan vi kan tenke annerledes om arbeidskraften i fremtiden og hva det betyr å blomstre i en disruptet verden.

 

Hva definerer en arbeidsstyrke i kontinuerlig utvikling? Tillitt, åpenhet og inkludering.

Utviklende organisasjon

Når du går inn i en utviklende organisasjon er det én ting som er klart; de ansatte er motiverte for å jobbe. Disse organisasjonene har en åpenbar buzz – en følelse av energi og entusiasme som er både attraktivt og stimulerende. Organisasjoner som stadig utvikler seg skaper arbeidsmiljøer hvor de ansatte gleder seg til å komme på jobb. I slike organisasjoner snakker resultatene for seg selv.. Selskaper som opererer med smidige og visjon-fokuserte  kulturer har større sannsynlighet for å oppleve finansiell suksess. I følge foreløpig forskning har Mercer funnet en positiv tidsforsinkende korrelasjon mellom inntektsvekst og ansattes oppfatninger av organisatorisk smidighet og målrettethet. 


Last ned rapporten: Utvikling i en disruptet verden, for å lære mer om det å skape en utviklende organisasjon i en verden med stadige endringer.

Last ned rapporten: Utvikling i en disruptet verden, for å lære mer om det å skape en utviklende organisasjon i en verden med stadige endringer.

Du vil motta rapporten via e-post.
*Required Fields