Å levere fremtidens arbeidsstokk

TEMPLATE_Web material

Mercer og Oliver Wyman går sammen for å hjelpe organisasjoner til å forberede arbeidsstokken til den digitale tidsalderen.

Det har blitt en topp-prioritet for ledere å planlegge for en digital arbeidsstyrke. Organisasjoner kan unngå fremtidige kompetansegap ved å fokusere på morgendagens kompetansebehov. Vårt kombinerte og unike perspektiv på fremtidens arbeidsstokk sørger for en helhetlig og integrert plan som muliggjør og legger til rette for at organisasjoner i alle størrelser skal kunne etablere et teknologifremmende miljø, samtidig som de sikrer at deres ansatte utvikler seg.

Ettersom bedrifter endrer sine forretningsmodeller og strategier for å realisere mulighetene den digitale revolusjonen tilbyr, blir de også utfordret til å definere sin fremtidige arbeidsstokk. For å definere denne må man identifisere tre sammenknyttede dimensjoner:

  1. Hvilken kompetanse er påkrevd?
  2. Hvor stor arbeidsstokk er nødvendig?
  3. Hvilken form skal den ha?
"I stedet for kun å styrke den interne arbeidsstokken, vil de beste selskapene etablere og forvalte et utvidet økosystem med talenter bestående av opptil flere talentpools som spenner over flere generasjoner."

Gitt den forventede knappheten på kompetanse og behovet for å integrere arbeidsstokkens ledelse i den overordnede forretningsstrategien har det ledende HR-rådgivningselskapet, Mercer og konsulentfirmaet Oliver Wyman gått sammen for å støtte forretningsledere og HR-funksjoner med en integrert tilnærming.

Last ned «Delivering the Workforce for the Future» rapporten for vårt perspektiv på kompetanse, størrelse og form, i tillegg til en disposisjon for å veilede bedriftsledere etter hvert som de går fra å visualisere til faktisk å levere sin fremtidige arbeidsstokk.

Last ned "Delivering the Workforce For the Future"-rapporten

Du vil motta rapporten via e-post.
*Required Fields