MMGPI 2018
Norges pensjonssystem faller fra fjerde til sjette plass i Melbourne Mercer Global Pension Index

I 10 år på rad har Melbourne Mercer Global Pension Index avslørt hvem som er mest og hvem som er minst forberedt til å sikre økonomisk trygghet for pensjonistene, tilstrekkelig for både den enkelte og bærekraftig for økonomien.

  • Nederland tar første plassen, med Danmark rett bak som nummer to
  • Norge faller fra fjerde til sjette plass, forbigått av Finland og Sverige

Klikk her for å lese og laste ned den fullstendige rapporten (offisielle siden for MMGPI).

I 2017 kom Norge ikke engang på pallen med sin fjerde plass, og i år faller det norske systemet ytterligere ned til en sjette plass på verdensbasis

Ved å måle 34 pensjonssystemer i land fra hele verden, viser indeksen at Nederland og Danmark (med henholdsvis 80,3 og 80,2 poeng) begge tilbyr førsteklasses pensjonsinntektssystemer, begge med A rating. De har begge gode ytelser og demonstrerer tydelig at de er godt forberedt på utfordringen med en stadig eldre befolkning.  

I 2017 kom Norge ikke engang på pallen med sin fjerde plass, og i år faller det norske systemet ytterligere ned til en sjette plass på verdensbasis.

“Det som har overrasket meg mest, er hvor lite av lønnen de fleste kan forvente å få i pensjon. I Norge er dette tallet på 48,8 prosent, hensyntatt obligatoriske statlige og private pensjonsordninger, mens andre land vi liker å sammenligne oss med får en vesentlig høyere andel, ” sier Per Myklestu, administrerende direktør i Mercer Norge.

“Norge gjennomførte sin pensjonsreform i 2011, som kan være medvirkende til at Norge faller på indeksen. Et viktig element i pensjonsreformen var at utbetalingene nå skal justeres etter forventet levealder. Levealdersjusteringen innebærer at pengene skal vare lenger, og det betyr også at utbetalingene blir lavere hvert år.” sier Myklestu.Kontakt Mercer om du har spørsmål eller ønsker å diskutere MMGPI rapporten for 2018 nærmere

Kontakt oss i Mercer Norge
*Required Fields