2018 Investeringstemaer og -muligheter

Hvordan bør institusjonelle investorer posisjonere seg for å være i forkant av dynamiske, globale utviklingstrekk?

Mercers 2018 Investeringstemaer og -muligheter retter oppmerksomhet omkring de økonomiske kreftene vi mener vil forme markedsdynamikken i de kommende år. Rapporten beskriver både korttidseffekter, med fokus på endringer de nærmeste 1 – 3 årene, samt endringer som forventes å utspille seg over de nærmeste tiårene.

Temaer for rapporten inkluderer:

  • Virkninger av utsikter for en mindre ekspansiv pengepolitkk på et globalt plan
  • Hvordan posisjonere seg for sene stadier i markedssyklusen
  • Effekter av økt politisk spenning og fragmentering
  • Forvaltning i det 21. århundre.

Gjør noe

Ideene som fremkommer i rapporten representerer vår oppfatning av de muligheter og utfordringer som oppstår i forbindelse med et endret investeringslandskap, samt hva som driver disse endringene. Rapporten har som formål å skape debatt omkring hva som kan skape verdi for investorer i 2018, og den riktige responsen fra et investorperspektiv vil avhenge av den enkelte investors spesifikke markedssyn, målsetninger og begrensinger. Vi ser frem til å hjelpe investorer med å tilpasse sine strategier til de muligheter og risikoer som vil oppstå gjennom 2018.

Last ned "2018 Investment themes and opportunities"-rapporten

Du vil motta rapporten via e-post.
*Required Fields