Den globale økonomi
2017 Investering Temaer og muligheter

Ideene som skisseres i denne artikkelen representerer våre observasjoner på de utfordringer og muligheter som finnes i dagens investeringsmiljø. Vi gir disse ideene med sikte på å oppnå en nyttig diskusjon, men det riktige svaret på investor-nivået vil bli sterkt påvirket av hver investors spesifikke holdninger, mål og begrensninger.

Phil Edwards (European Director of Strategic Research) og Rupert Watson (European Head of Asset Allocation), diskuterer Mercers utsikter for den globale økonomien og markedene for 2017, og hvilke nøkkeltemaer vi mener du bør vurdere når du ser etter aktuelle investeringsmuligheter i porteføljene for 2017 (på engelsk).

Hos Mercer ser vi frem til å hjelpe investorer med å tilpasse strategien når nye risikoer og muligheter oppstår i løpet av 2017.

Last ned White Paper 2017 Investering Temaer og muligheter

Vennligst fyll ut informasjonen nedenfor.
*Required Fields