Retirement | Mercer Norge

Retirement | Mercer Norge

Våre forretningsområder
Retirement

Mercer bistår bedrifter med alt av rådgivning og tjenester som berører arbeidsgiveres tjenestepensjoner, inkludert aktuarielle tjenester knyttet til design, finansiell styring, risikohåndtering, regnskapsføring og forvaltning av pensjonsplaner.

Mercer er global leverandør med sterk lokal tilstedeværelse i Norge og vi leverer et komplett sett med tjenester for bedrifter med tjenestepensjonsordninger lokalt og globalt.

Vi hjelper med:

  • Aktuartjenester til pensjonskasser og captives
  • Regnskapsberegninger og rapportering for pensjon
  • Risikoanalyser og risikorapporterting inklusive solvency og stresstestberegninger
  • Rådgivning og beregning av forpliktelser ved fusjoner og oppkjøp
  • Prosjektledelse, rådgivning og konsekvensberegninger ved omlegging av pensjons- og forsikringsordninger
  • Daglig ledelse av pensjonskasser
  • Rådgivning knyttet til internasjonale pensjons- og forsikringsforhold
Mercer Pensjon Leveranser

Bærekraftig Innskuddspensjon

Etabler gode governance-rutiner for din innskuddspensjonsordning. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bidra til deres pensjonplanens.
Les mer

Pensjon- og forsikringsmegling

Vi hjelper bedrifter med å begrense risiko og kostnader, optimere løsninger, samt sikre konkurransedyktige ansattgoder som tiltrekker seg de beste medarbeiderne.
Les mer

Pensjonsundersøkelsen

Mercer Marsh Benefits gjennomfører årlig en grundig undersøkelse for å kartlegge det norske pensjonsmarkedet.
Les mer
  Snakk med en Mercer pensjon konsulent
Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt