Mercer bistår bedrifter med alt av rådgivning og tjenester som berører arbeidsgiveres tjenestepensjoner, inkludert aktuarielle tjenester knyttet til design, finansiell styring, risikohåndtering, regnskapsføring og forvaltning av pensjonsplaner.

 

Mercer er global leverandør med sterk lokal tilstedeværelse i Norge og vi leverer et komplett sett med tjenester for bedrifter med tjenestepensjonsordninger lokalt og globalt.Vi hjelper med:

 

  • Aktuartjenester til pensjonskasser og captives
  • Regnskapsberegninger og rapportering for pensjon
  • Risikoanalyser og risikorapporterting inklusive solvency og stresstestberegninger
  • Rådgivning og beregning av forpliktelser ved fusjoner og oppkjøp
  • Prosjektledelse, rådgivning og konsekvensberegninger ved omlegging av pensjons- og forsikringsordninger
  • Daglig ledelse av pensjonskasser
  • Rådgivning knyttet til internasjonale pensjons- og forsikringsforhold

Snakk med en Mercer pensjon konsulent

Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.

*Obligatoriske felt