Investment | Mercer Norge

Investment | Mercer Norge

Våre forretningsområder
Investments

Research, rådgivning og investeringsløsninger

Dagens finansmarkeder er mer komplekse og volatile enn noensinne. Dette krever at en mer omstendelig og grundig prosess underbygger alle investeringsbeslutninger. Ekspertise, erfaring og spesialisering er nødvendig for å kunne ta høyde for mangfoldet av faktorer som påvirker dine investeringer, og dette er kompetanse som Mercer kan tilby. Mercers globale team på 1 300 eksperter og mer enn 130 forvalteranalytikere har dyptgående kunnskap innen forvalterresearch, finansiell rådgivning og løsninger som kan gi din bedrift og dine ordninger gode og objektive investeringsråd.

Mercer Investments bistår institusjonelle investorer i alle steg av kapitalforvaltningen, fra aktivaallokering og investeringsstrategi, porteføljekonstruksjon og forvalterseleksjon til implementering, risikostyring og løpende oppfølging.

I Norge har vi 40+ ulike kunder fordelt over private og offentlige pensjonskasser, kommuner, stiftelser og legater, forsikringsselskap m.m.
Vårt norske team består av syv meget kompetente konsulenter med gjennomsnittlig 19,5 år arbeidserfaring innen rådgivning og kapitalforvaltning. Det lokale kundeteamet trekker på de globale ressursene i alle sine leveranser.

Vi tilpasser våre løsninger etter kundens behov – Nedenfor er en beskrivelse av hvordan Mercer kan hjelpe deg:

Rådgivning  

Mercer tilbyr uavhengige rådgivning om temaer slik som aktivaallokering, fortløpende veiledning om investeringsstrategi, så vel som kontinuerlig resultat- og risikovurdering. Kundene våre drar nytte av den kollektive kunnskapen bak Mercers globale innsikt og perspektiv, mens de lokale spesialistene våre har nærhet til markedet og gir detaljerte råd basert på regional markedsdynamikk.

Research og analyseverktøy – nyttig på flere nivåer

MercerInsight er et analyseverktøy som hjelper investorer å ta informerte beslutninger. Mercer har globalt over 130 dedikerte forvalteranalytikere som løpende vurderer kapitalforvalteres strategier. Verktøyet inneholder informasjon om 5 800+ kapitalforvaltere og 29 000+ strategier, hvorav 9 800+ også har en kvalitativ vurdering, Mercers egne researchnotater, analyser og en rating.

Investeringsløsninger – tilpassede og strategiske

Vi tilbyr skreddersydde løsninger for hele eller deler av kundens portefølje. Dette innebærer ferdige investeringsløsninger som er basert på vår ekspertise innen forvalteranalyse og porteføljekonstruksjon innen alle aktivaklasser. Globalt forvalter vi 120 millioner USD på vegne av over 550 investorer.

Hvis du vil ha mer info om Mercers investeringsvirksomhet, eller komme i kontakt med konsulenter i det lokale teamet fyller du ut infoboksen.

Snakk med oss på Social Media

Mercer Investment Leveranser

Investeringsrådgivning

Rådgivning innenfor langsiktig kapitalforvaltning er blant Mercers kjerneleveranser. Med vår lange erfaring og dyptgående kunnskap om finansielle markeder tilbyr vi rådgivning innenfor investeringsstrategi, strategisk og taktisk allokering, forvalterseleksjon, forvalterevaluering, porteføljerapportering, m.m.
Les mer

Investeringsløsninger

Mercer is dedicated to helping endowments and foundations not only realize higher risk-adjusted returns but also fulfill a higher mission.
Les mer

Aktuartjenester

Aktuartjenester til pensjonskasser, captives og forsikringsselskaper er blant Mercers kjerneleveranser. Vi er et av de største uavhengige aktuarmiljøene i Norge.
Les mer
  Snakk med en Mercer Investment konsulent
Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt