Nordmenn blir lovet for mye pensjon

 

Norge har verdens åttende beste pensjonssystem, ifølge Mercer CFA Institute Global Pension Index-studien. Men det blir mindre bærekraftig for hvert år som går.


Norge faller i 2020 fra sjetteplass til åttendeplass - bak Nederland, Danmark, Sverige og Finland. Det norske pensjonssystemet skårer 71,2 av 100 mulige poeng.

 

Indeksen sammenlikner pensjonssystemene i 39 land ut ifra tre kriterier: tilstrekkelighet, som vil si om det gir nok penger til den enkelte; integritet, om regelverk beskytter fremtidens pensjonister; og bærekraft, om staten kommer til å ha pengene fremtidens pensjonister har krav på.

 

Det norske pensjonssystemet skårer høyt på tilstrekkelighet (73,4 poeng) og integritet (90,3 poeng), men lavt på bærekraft (55,1 poeng). Norge fortsetter å skåre lavere på bærekraft, og faller fra 11. plass i 2017 til 16. plass i 2020. Det kan bety at staten ikke vil ha råd til å betale alle pensjonsforpliktelsene sine i fremtiden.

 

«Til tross for pensjonsreformen i 2011, utformet for å få nordmenn til å jobbe lenger og gjøre pensjonsalderen mer fleksibel, blir det norske pensjonssystemet mindre bærekraftig for hvert år som går. Nordmenn har høy tillit til systemet, og til at de vil få pensjonene de har blitt lovet. Men det er et gap mellom folks oppfatninger og økonomiske realiteter,» sier Annabell Siem Mathiesen, daglig leder i Mercer Norge.

 

De store økonomiske konsekvensene av covid-19 globalt øker også det finansielle trykket pensjonister står overfor, både nå og i fremtiden.

 

Mer kontroll over egen pensjon

Neste år innfører Norge egen pensjonskonto for alle med innskuddspensjon. Den innebærer at 1,5 millioner nordmenn vil få all sin pensjonssparing samlet på én konto, som de selv administrerer.

 

«Egen pensjonskonto vil føre til lavere gebyrer, mer valgfrihet for privatpersoner, og forhåpentligvis mer konkurranse mellom pensjonstilbydere. Den enkelte vil få mer kontroll over sin pensjonssparing. Men det betyr både større muligheter og større risiko,» sier Tor Olsen, kundeansvarlig i Mercer Marsh Benefits Norge.

 

«Arbeidsgivere vil nå få et stort ansvar for å sørge for at deres ansatte forstår konsekvensene av sine pensjonsvalg, og å hjelpe dem sikre sin fremtidige finansielle sikkerhet. Bare 1 prosents endring i avkastning eller gebyrer kan gi 20 til 30 prosent høyere pensjon,» sier Olsen.

 

I år er indeksen sponset av CFA Institute og CFA Society Norway. «CFA Society Norway er glade for å støtte Mercer CFA Institute Global Pension Index. Vi ser frem til å diskutere og sparre med næringslivsledere og beslutningstakere om fremtiden til det norske pensjonssystemet. Og vi håper å styrke investorenes kunnskap rundt pensjon,» sier Isabelle Thompsen, President, CFA Society Norway.

 

Globale endringer innen pensjon

Dr. David Knox, seniorpartner i Mercer og førsteforfatter bak studien sa: «Den økonomiske resesjonen forårsaket av den globale helsekrisen har ført til lavere pensjonsinnskudd, lavere avkastning på investeringer, og høyere offentlig gjeld i de fleste land. Dette vil uunngåelig ha en innvirkning på fremtidige pensjoner. Det betyr at noen vil måtte jobbe lenger mens andre vil måtte nøye seg med en lavere levestandard.»

 

«Det er avgjørende at myndighetene reflekter over styrkene og svakhetene ved deres pensjonssystemer for å sørge for et bedre langsiktig utfall for pensjonister.»

 

«Selv før covid-19, var mange offentlige og private pensjonssystemer over hele verden under økende press for å bevare ytelser,» sier Margaret Franklin, styreleder og administrerende direktør i CFA Institute.

 

«Vi har lært mye om effektiviteten i forskjellige pensjonssystemer gjennom årene. Mens det ikke finnes ett pensjonssystem som vil fungere for alle land, gir Global Pension Index oss sammenliknbar informasjon for å skille ut hva som er mulig og praktisk i hvert marked. CFA Institute er begeistret over å sponse dette årets Global Pension Index, og vi gleder oss til å utvide innvirkningen den har ytterligere gjennom denne samarbeidsinnsatsen.»

 

De 10 beste nasjonale pensjonssystemene

1.    Nederland (82,6)

2.    Danmark (81,4)

3.    Israel (74,7)

4.    Australia (74,2)

5.    Finland (72,9)

6.    Sverige (71,2)

7.    Singapore (71,2)

8.    Norge (71,2)

9.    Canada (69,3)

10. New Zealand (68,3)


Mercer CFA Global Pension Index 2020

 

For mer informasjon om Mercer CFA Institute Global Pension Index, trykk her.

 

Om Mercer

Mercer tror på å bygge lysere fremtider vi å redefinere arbeidsverdenen, forme pensjons- og investeringsutfall på nytt, og låse opp ekte helse og velvære. Mercers mer enn 25.000 ansatte har base i 44 land, og selskapet har virksomhet i 130 land. Mercer er et datterselskap av Marsh & McLennan (NYSE:MMC), verdens ledende bedriftstjenesteselskap innenfor risiko, strategi og mennesker, med 76.000 kolleger og årlig omsetning på USD 17 milliarder. Gjennom dets markedsledende virksomheter, inkludert Marsh, Guy Carpenter og Oliver Wyman, hjelper Marsh & McLennan kunder med å navigere et tiltakende dynamisk og komplekst miljø. For mer informasjon, besøk www.mercer.com. Følg Mercer på Twitter på @Mercer.

 

Om CFA Institute

CFA Institute er en global forening av profesjonelle i investeringsbransjen, som setter standarden for profesjonell fortreffelighet og utmerkelser. Organisasjonen er en forkjemper for etisk atferd i investeringsmarkeder og en respektert kunnskapskilde i det globale finansmiljøet. Vårt mål er å skape et miljø der investorers interesse kommer først, markeder fungerer som best, og økonomier vokser. Det er mer enn 178.000 CFA-sertifiserte i 162 markeder. CFA Institute har ni kontorer over hele verden og 159 lokale avdelinger. For mer informasjon, besøk www.cfainstitute.org eller følg oss på Twitter på @CFAinstitute og på Facebook.com/CFAInstitute.

CONTACT INFORMATION