Etter hvert som bærekraftige investeringer blir vanlige, utvider investorene omfanget, finner europeisk rapport


  • Investorer i alle 11 land i Europa som ble undersøkt i Mercer's Asset Allocation Insights 2021, har et økt fokus på ESG risiko

  • Norge har det nest høyeste fokuset på ESG risiko i Europa bak Spania

  • Men bare 13% av investorene i Norge har vurdert risikoen ved klima i sin plan (4. laveste)

  • Det har vært en økt vurdering av sosiale konsekvenser av investeringer og S -del av ESG det siste året

  • Tildelinger til alternativer er nå nesten på høyde med aksjer

 

Oslo, 11. oktober 2021

 

Etter hvert som bærekraftige investeringer blir mer vanlige institusjonelle investorer, utdypes oppmerksomheten på miljøspørsmål og øker fokuset på sosiale spørsmål, ifølge Mercers siste European Asset Allocation Insights 2021. Selv om miljøet fortsatt er i forkant av institusjonelle investorers miljø, sosial og styringsproblemer (ESG), begynner investorene å utvide sin vekt til å omfatte sosiale faktorer (27%) som menneskelig kapital og arbeidsrettigheter i løpet av det neste året. En betydelig andel (24%) av eiendelseierne planlegger også å utdype fokuset på miljøet, for eksempel å se på biologisk mangfold og naturkapital.

 

Investorer i Norge har det nest høyeste fokuset på ESG risiko generelt i sine planer i henhold til rapporten, andre bare til Spania. Til tross for dette har bare 13% av investorene i Norge vurdert investeringsrisikoen ved klimaendringer, et område med stadig større bekymring.

 

"Det er trøstende å se, men ikke en overraskelse, at et flertall av norske planer tar ESG risiko i betraktning, sier Per Haagensen, investeringsleder i Mercer Norway. “Gitt bakgrunn av økt regulatorisk fokus, kundens etterspørsel og reelle bevis på viktigheten av ESG, forventer vi en rente på 100% de neste årene. Fokus går nå mot klimarisiko. Dette er en fremtidsrettet øvelse der vi merker at norske planer ser ut til å henge etter europeiske jevnaldrende, en utfordring som må løses, sier han.

 

Den økende betydningen av bærekraft i porteføljer over hele Europa gjenspeiles i undersøkelsesresultatene, med en stor økning i investorer som bruker lav karbon eller klimarelatert indeksering sammenlignet med i fjor (26% mot 6%). Undersøkelsen viste at et stort flertall av europeiske investorer integrerer ESG i alle aspekter av virksomheten, inkludert: valg av investeringsforvalter (83%), overvåkning av investeringsforvalter (88%), rapportering (79%) og allokering av eiendeler (64%). Mercer's undersøkelse indikerte også at investorer går fra en mer reaktiv posisjon til en proaktiv posisjon, med regulatoriske drivere som reduseres i betydning som en motivator for å vurdere ESG -risiko (67% nevnte dette som en sentral driver, ned fra 85% i fjor).

 

"Selv om det var en ekstremt utfordrende tid for mange investorer, så opplevde pandemien også en økning av eiendeler til bærekraftige investeringsfond over hele Europa," sa Joanne Holden, Mercer Global Head of Investment Research. Selv om miljøspørsmål fortsatt er hovedfokus, er det oppmuntrende å se så mange investorer begynne å vurdere den sosiale effekten av investeringene sine. Investorer våkner til hvordan elementene i ESG er koblet sammen, faktisk hvordan mennesker og planeten er forbundet. Og med samfunnsansvar øverst på styrets agendaer ønsker flere selskaper å være med på å støtte spørsmål som menneskerettigheter, likelønn og sosial likhet.

 

"Det kan ta relativt små skritt for å forbedre porteføljers ESG -hensyn, inkludert en enkel gjennomgang for å gi innsikt i gjeldende ESG -legitimasjon. Vi oppfordrer ordninger til å vurdere å identifisere de viktigste handlingene som vil gi den mest effektive endringen.”

 

Mercer's European Asset Allocation Insights 2021 gir en omfattende oversikt over investeringsstrategi i Storbritannia og i europeisk pensjonsindustri, og identifiserer nye trender i oppførselen til rundt 850 institusjonelle investorer i 11 land, noe som gjenspeiler forvaltningskapitalen på omtrent 1 billion euro.

 

Mer generelt viser undersøkelsen fra Mercer fra 2021 at tildelinger til alternativer nå er nesten på høyde med aksjer og for noen land (Storbritannia og Tyskland) enda høyere. Overgangen fra aksjer fortsetter blant britiske og europeiske investorer (fra 22% til 21% gjennomsnittlig tildeling i totale porteføljer) ettersom de tar sikte på å diversifisere avkastningsdriverne, beskytte seg mot volatilitet i markedet og utnytte inflasjonsbeskyttede avkastningsstrømmer. Mange ytelsesbaserte investorer søker i økende grad diversifisering via alternative aktivaklasser (fra 18% til 20%), for eksempel vekstrente, private equity og real eiendeler. Når vi ser fremover, planlegger flertallet av investorene (53%) å handle på grunnlag av lære fra pandemien ved å gå gjennom investeringsstrategien, forvaltermandatet eller planstyre. Imidlertid har en betydelig minoritet (38%) ikke tenkt å gjøre noen endringer i planens styring som en direkte konsekvens av fjorårets hendelser.


Om Mercer

Mercer tror på å bygge lysere fremtider vi å redefinere arbeidsverdenen, forme pensjons- og investeringsutfall på nytt, og låse opp ekte helse og velvære. Mercers mer enn 25.000 ansatte har base i 44 land, og selskapet har virksomhet i 130 land. Mercer er et datterselskap av Marsh & McLennan (NYSE:MMC), verdens ledende bedriftstjenesteselskap innenfor risiko, strategi og mennesker, med 76.000 kolleger og årlig omsetning på USD 17 milliarder. Gjennom dets markedsledende virksomheter, inkludert Marsh, Guy Carpenter og Oliver Wyman, hjelper Marsh & McLennan kunder med å navigere et tiltakende dynamisk og komplekst miljø. For mer informasjon, besøk www.mercer.com. Følg Mercer på Twitter på @Mercer.

 

 

Contact Information