Vet du at en underbetaling i lønn på 5% i forhold til markedet kan være nok til å miste dine nøkkel talenter til konkurrentene, men ikke nok til å motivere dine underpresterende medarbeidere til å forlate selskapet?

Vet du nøyaktig hvor konkurransedyktige lønningene og bonusordningene i ditt selskap er sammenlignet med konkurrentene? Er de i det hele tattkonkurransedyktige? Konsekvensen av å lønne feil kan være avgjørende for selskapets lønnsomhet og renomé.

Lønn, bonus og kompensasjonspakker

En kompensasjonspakke må være knyttet til bedriftens langsiktige og strategiske mål, og samkjøres med det etablerte karriere- og kompetanseutviklingsprogrammet i selskapet, i tillegg til å være konkurransedyktig.

Selskaper bør slutte å synse om egen konkurransedyktighet på lønn og bonus, og heller få på plass faktabaserte analyser som gir et faktisk bilde av situasjonen.

Hvordan Mercer kan hjelpe

Vi hjelper deg med:

  • Å ta frem en enkel og rask rapport som viser riktig lønnsnivå for spesifikke stillingene du etterlyser i over 100 land i verden.
  • Sammenligne nivået og innholdet på dine ansattgoder (pensjon, forsikringer, bilgodtgjørelse osv.) mot din industri og mot det generelle markedet.
  • En oversikt over alle lønnstrendene i markedet i forhold til året før, samt et sammendrag av de økonomiske-, politisk- og arbeidstrendene i landet.
  • Markedsdata og analyser for hundrevis av ulike stillinger på tvers av ulike nivåer i selskapet. Dette inkluderer data på alle kompensasjonselementene, og vil hjelpe deg å blant annet se hvilke jobber som er mer konkurransedyktig enn andre.
  • Policy & Practice Rapport – Et oversiktlig sammendrag av selskapenes belønningspolicy, som inkluderer blant annet lønnsjusteringer, trender, kompensasjonsnivå per nivå, kortsiktige og langsiktige bonuser samt diverse ansattgoder som pensjon, forsikringer og bilgodtgjørelser.
  • Skreddersy egne analyser og rapporter etter dine behov, se hvordan hver enkelt ansatt ligger ann i forhold til markedet. Dra ut rapporter basert på en peer group, industri og diverse demografiske faktorer som kjønn og lokasjon.
Ønsker du mer informasjon? Våre eksperter hjelper deg med å ta riktige beslutninger om totalpakker for ansatte og bransjespesifikke lønns- og kompensasjonsdata.

Snakk med en Mercer konsulent

Vi vil kontakte deg innen kort tid. 

*Required Fields