HR og Career
Kompensasjon og Bonusordninger

Dine medarbeidere er din viktigste ressurs – belønn dem deretter

Det er ikke enkelt å sette en verdi på ansattes entusiasme, engasjement, eller energinivå. Men disse uhåndgripelige faktorene er nøkkelen til ansattes prestasjoner. Behold de rette ansatte ved å ha den rette strategien for belønning i din organisasjon.

Hvordan vi kan hjelpe

Våre eksperter innen belønning kan hjelpe deg med:

  • Å lage kortidsincentiver og langtidsinsentiver som driver vekst med bemanningsstrategi og kompensasjon.
  • Å få et datadrevet syn på prestasjoner med jobbanalyse og arbeidsvurdering.
  • Bransjespesifikk lønnsdata og nivå av stillinger over et bredt spekter av bransjer og geografiske områder
  • Å evaluere hver enkelt stilling etter Mercer’s globale verktøy International Position Evaluation, som resulterer i en vekting av hver stilling.   
  • Lønnstruktur og Stillingstitler.
  • Å administrere kostnader for lønn etter prestasjon eller variable kompensasjonplaner.
  • Å utforme en effektiv belønningstrategi for å øke resultatene.
  • Å utvikle belønningstrategier (Total Rewards Strategy) etter en fusjon eller oppkjøp.

Fakta, data og innsikt

Forretningsresultater er drevet av mennesker. Men hva er folk drevet av?
En lønnsslipp, ja - men det er mer til det enn det. Mercer har mer enn 70 års erfaring med å forstå hva som driver de ansatte og oversette denne kunnskapen til resultater. Vår data er unik, og vår referansedatabase er den beste i bransjen for å evaluere og skape konkurransedyktige kompensasjonstilbud.

Vi har erfaring og tallene til å utforme organisasjonens kompensasjonsstrategi, struktur for insentivprogrammer, administrere intern egenkapital, og mest av alt, skape en fornøyd og mer produktiv arbeidsstyrke.

Hvor godt kjenner du dine ansatte?

Effektiv belønningsstrategi omfavner behovene til en mangfoldig, flergenerasjons arbeidsstyrke. Belønning er et begrep som betyr ulike ting for forskjellige mennesker, på ulike tidspunkter i livet, og i ulike deler av verden. Hver ansatt har en unik karriere, men vi kan gjøre din belønningsstruktur enklere og mer effektiv med løsninger som stillingsvurderinger på tvers av organisasjonen og verden, arbeidsbeskrivelser som hjelper de ansatte å bygge en karriere, og dynamiske rammer som styrer alle dine beslutninger innen belønning.


Å kunne forutse jobber som ennå ikke er opprettet er en stor utfordring. Den neste generasjonen av arbeidere vil bli bedt om å fylle mange roller som ikke engang eksisterer i dag. Men hvordan kan du planlegge for det du ikke vet?

"65 prosent av barna i grunnskolen i dag kan ende opp med å gjøre arbeid som ikke er oppfunnet ennå." The New York Times

Mercer stoler på bevist vitenskap. Vår International Position Evaluering (IPE) teknikk underbygger arbeidsbeskrivelsen og metodikken vi bruker for å vurdere eksisterende og helt nye roller. Gjennom vekting av stillingens tyngde basert på et standardisert verktøy gir dette muligheten for sammenligning og overensstemmelse både internt og eksternt i spørsmål knyttet til blant annet kompensasjon. Dette vil gi et robust grunnlag for HR-beslutninger.

Snakk med en Mercer konsulent

Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt