I dagens internasjonale samfunn er lokale HR avdelinger nødt til å ha de beste rutiner og oppdatert kunnskap for å kunne henge med i det stadig skiftende miljøet.


Det kan være mange hindringer for at HR avdelingen skal kunne oppnå suksess: omorganiseringer, oppkjøp og fusjoner, mangel på kompetanse, budsjett, krav fra ansatte, og ny teknologi. Mercer mener at du ikke bare skal reagere på disse utfordringene, men at HR skal være en avgjørende funksjon som bidrar til å levere resultater for bedriften.

Meningen med HR

Å effektivisere HR prosesser som rekruttering og prestasjonsledelse, samt å bli en verdifull samarbeidspartner og sentral i strategidiskusjoner er viktige elementer for å oppnå en effektiv og vellykket HR avdeling. 

 
Mercers HR Operations og Performance Management analyse har vist mange organisasjoner hvor deres HR prosesser er korte eller hvor designen ikke er i tråd med strategien. Med denne innsikt har HR-avdelingen muligheten til å endre sine prosesser og være en verdiskapende strategisk partner på talent management og ansattes totalpakke.

Hvordan vi kan hjelpe
 • Få dine HR prosesser på linje med bedriften gjennom en effektiv HR avdeling
 • Å bygge en sterkere HR avdeling gjennom vurdering av talent og utvikling
 • Overgangen til et mer effektivt system med ny teknologi
 • Å fylle eventuelle hull og revidere HR teknologi
 • Performance- og Talent management
 • Workday Services


HR transformation
 

 • HR transformation check
 • HR service delivery model design
 • People-centric process redesign and optimization

Digital strategy and implementation

 • HR IT strategy and implementation
 • Cloud/digital readiness assessment
 • Risk analysis and mitigation

Change management
 

 • Change management planning and implementation
 • Communication strategy
 • Project management: training, implementation and performance tracking

Snakk med en Mercer konsulent

Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Required Fields