Regnskapsberegninger | Mercer Norge

Pensjon og Kapitalforvaltning

Regnskapsberegninger

Global styrke på lokalt nivå

Mercer leverer beregning av pensjonsforpliktelse og pensjonskostnader i henhold til NRS6/IAS19/ASC715 og beregninger tilknyttet IFRS2, aksjebasert betaling.

En resultatdrevet metode

Mercer er representert i mer enn 40 land, og har globale spesialistteam som arbeider med internasjonale regnskapsstandarder. Dette medfører rask implementering av endringer i regnskapsstandardene og sikrer at rapportmalene alltid er oppdaterte i henhold til gjeldende rapporteringskrav.  

Skulle det dukke opp problemstillinger underveis som ikke kan avklares av kjerneteamet, kan vi trekke på en stor ressursbase, både i Norge og internasjonalt.

24 timers tjeneste

Mercer tilbyr også tilgang til en web basert plattform som gjør at kunden kan hente siste regnskapsberegning og konsolidere rapportene på ønsket nivå. Plattformen er tilgjengelig til alle døgnets tider og man kan logge seg inn hvor som helst i verden.  

Regnskapsberegninger

Mercer leverer regnskapsberegninger til mer enn 100 ulike kunder. Hovedsakelig større norske selskap og norske datterselskap av multinasjonale selskaper.

IFRS2 krever at alle opsjoner til ansatte skal regnskapsførers til virkelig verdi og Mercer kan bistå med beregningen.

  Snakk med en Mercer konsulent
Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt